Rynek informacji gospodarczej w Polsce – bezpłatny raport do pobrania

by Autor Gościnny
0 komentarz
rynek informacji gospodarczej

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (SPI) w czerwcu 2017 r. opublikowało raport pt. Rynek Informacji Gospodarczej w Polsce – wyniki branży 2012-2015. Analiza sprawozdań finansowych. Opracowanie przedstawia analizę porównawczą podstawowych wielkości ekonomicznych podmiotów gospodarczych zajmujących się dostarczaniem informacji gospodarczej w Polsce. Dokument jest pierwszym tego rodzaju raportem w Polsce..

Raport zawiera szczegółową analizę kondycji finansowej wybranych podmiotów – dostawców informacji gospodarczej oraz ocenia rozmiar i potencjał rozwoju tego sektora w Polsce.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę porównawczą całego rynku, w tym regulacje prawne, z uwzględnieniem najświeższych zmian legislacyjnych, pozwalających na swobodniejsze przetwarzanie informacji gospodarczej. Obok zagadnień prawnych  dokonano podziału podmiotów oferujących informacje gospodarcze, wyróżniając cztery kategorie:

– Biura informacji gospodarczej (BIG),

– Wywiadownie gospodarcze (WG),

– Źródła bankowe (ŹB),

– Pozostałych dostawców (PD).

Druga część raportu obejmuje szczegółową charakterystykę 21 podmiotów dostawców informacji gospodarczej, opartą na analizie danych rejestrowych oraz wniosków z wybranych pozycji ich sprawozdań finansowych: przychodów, efektywności sprzedaży, kosztów działalności, zysków, kapitałów zakładowych, rotacji należności i zobowiązań.

Obserwujemy stabilny wzrost polskiego rynku informacji gospodarczej od 2012 roku.
W latach 2012-2015 przychody ogółem urosły z 321 mln złotych w 2012 roku do 440 mln złotych w 2015 roku, co daje ponad 37-procentowy wzrost przychodów w badanym okresie.
 – informuje Andrzej Staniszewski, ekspert ze Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Oprócz klasycznych wywiadowni gospodarczych, czy też biur informacji gospodarczej (BIG), analiza obejmuje także nową kategorię dostawców dla których wspólną charakterystyką są konkurencyjność budowana w oparciu o technologię IT oraz dostęp do baz i rejestrów publicznych.

rynek informacji gospodarczej

Raport wyczerpująco odnosi się do kondycji rynku podmiotów zajmujących się dostarczaniem informacji gospodarczych, wskazując na coraz większą ich rolę we wzmacnianiu sektorów prywatnego i publicznego.

Więcej informacji na temat raportu Rynek Informacji Gospodarczej w Polsce – wyniki branży 2012-2015. Analiza sprawozdań finansowych:

Kontakt dla mediów:

rig@spi.org.pl

Raport dostępny jest tutaj

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Profesjonalistów Informacji: http://www.spi.org.pl/

You may also like