Analiza konkurencji w 5 krokach

by Justyna Trzeciakowska
0 komentarz
analiza konkurencji

Prześwietlenie działań konkurencji może decydować o sukcesie firmy, dlatego trzeba świadomie dobrać źródła informacji, na których oprzemy swoją analizę, wnioski, a w rezultacie – strategię działania. Przeczytaj więcej o analizie konkurencji w 5 krokach!

Oto zestawienie źródeł informacji, z jakich warto korzystać w projekcie z zakresu wywiadu konkurencyjnego w wybranych obszarach jego realizacji. Źródła te przydadzą się zarówno w przypadku analizy własnej konkurencji jak i projektu przygotowanego dla klienta działającego w innej branży.

1. Identyfikacja konkurencji

Jeśli idzie o dobór źródeł, mamy tu całkiem szeroki zakres możliwości. W wielu państwach urzędy statystyczne dostarczają na zamówienie i za opłatą listy przedsiębiorstw działających w konkretnej branży. Mogą one posłużyć jako punkt wyjścia do zrozumienia sektora, jednak trzeba sprawdzić, jaki jest stopień aktualność danych w oficjalnym rejestrze.

Bazę firm można budować też samodzielnie w oparciu o desk research. W zależności od specyfiki branży będzie to miało lepszy lub gorszy rezultat, będzie mniej lub bardziej czaso- i pracochłonne. Jeśli nie chcemy poświęcać czasu, ryzykować, że baza będzie niekompletna, a przy tym chcielibyśmy od razu mieć np. wyniki finansowe podmiotów, to można skorzystać z usług komercyjnych dostawców. Trzeba się wtedy jednak liczyć z kosztami.

2. Oferta produktowa

Gdy już wiadomo, kto działa w analizowanej branży, można przystąpić do analizy oferty produktowej. Źródła informacji w tym obszarze to przede wszystkim strona internetowa, katalogi produktowe czy – np. w przypadku handlu – placówki konkurentów.  Warto także subskrybować newslettery konkurencji.

Analizując ofertę produktową, ważne jest, by zbadać nie tylko to, CO dana firma proponuje swoim klientom, ale też DO KOGO swoją ofertę adresuje, jaki jest jest obszar działania przedsiębiorstwa, jego polityka cenowa oraz kanał dystrybucji produktów i usług.

3. Wyniki finansowe

W niektórych krajach sprawozdania finansowe przedsiębiorstw są dostępne bezpłatnie w oficjalnych rejestrach. W Polsce jednak nie jest tak dobrze – w sieci sprawozdania finansowe dostępne są za opłatą, od komercyjnych dostawców. Po informację bezpłatną trzeba już osobiście pofatygować się do sądu, gdzie można zrobić kopie sprawozdań. Wyjątkiem są oczywiście spółki giełdowe, które mają obowiązek publikacji swoich sprawozdań.

4. Media społecznościowe

Media społecznościowe stanowią poważny element w budowaniu marki, relacji z klientem i promocji usług, dlatego nie sposób ich pominąć także w analizie konkurencji. Najbardziej oczywisty sposób ich monitorowania to śledzenie czy lubienie, jednak jest to raczej mało produktywna strategia. Warto więc skorzystać z narzędzi dedykowanych do monitorowania mediów społecznościowych. Przydatne mogą być także wyszukiwarki dedykowane dla tego typu zasobów, jak np. Social Searcher. Coraz bardziej liczne i popularne są także rozwiązania komercyjne w tym zakresie.

5. Branża

Nie sposób analizować konkurencję bez uwzględnienia kontekstu branży, w której firmy działają. Punktem wyjścia mogą być publikacje urzędów statystycznych czy instytucji regulujących wybrany rynek. Przydadzą się tutaj także portale i czasopisma branżowe, witryny stowarzyszeń czy izb związanych z określoną działalnością. Śledzenie newsów natomiast bardzo ułatwiają agregatory RSS, jak np. RSSOwl czy FeedReader. Użytkownicy usług Google’a mogą także wykorzystać Google Alerty. Z pomocą w monitoringu Internetu po raz kolejny przyjdą z pomocą także serwisy komercyjne.

Nie są to oczywiście wszystkie obszary, jakie podlegają analizie w wywiadzie konkurencyjnym ani też kompletne zestawienie źródeł informacji do wykorzystania. Niemniej uwzględnienie ich w projekcie ułatwi jego sprawną realizację. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak w praktyce wyszukiwać informację, weryfikować firmy i profilować osoby, a co za tym idzie oszczędzić czas i pieniądze zapraszam na moje szkolenie.

You may also like