Wyszukiwanie klientów – katalogi i bazy firm

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Poszukiwania klientów warto prowadzić wielotorowo, jednak dla początkujących przedsiębiorców pomocne będą bazy i katalogi firm. Baza rządowa jest kompletna, ale mało przyjazna do przeszukiwania. Rozwiązania komercyjne zawierają bardziej rozbudowane rekordy, jednak liczba podmiotów jest niepełna lub dostępna po wniesieniu opłaty. Przeczytaj jak i gdzie szukać klientów!

Najczęstszym powodem zawieszania działalności gospodarczej jest brak klientów, adresatów produktów i usług, które oferuje firma. Warto więc poznać kilka baz i katalogów firm, które mogą stać się odbiorcami oferty młodego przedsiębiorcy.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG to centralny system rządowy ewidencjonujący dane związane z prowadzeniem działalność gospodarczej. W bazie znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach – osobach fizycznych prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Szukając klientów warto skorzystać z pola wyszukiwarki Rodzaj działalności (kod PKD). Gdy przedsiębiorca np. produkuje opakowania styropianowe, to odbiorcą dla jego produktów mogą być m.in. firmy cateringowe. Z Wyszukiwarki kodów PKD wynika, że działalności cateringowej został przyporządkowany kod 56.21.Z. Po wpisaniu go w CEIDG i zawężeniu wyników do konkretnego obszaru, na którym działa przedsiębiorca, baza wskazuje listę potencjalnych klientów. Rekordy często zawierają adres poczty elektronicznej i strony internetowej, a w przypadku barku tych danych, konieczne będzie skorzystanie z wyszukiwarek ogólnych.

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia on line dostęp do informacji o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych lub zawodowych, fundacjach albo zakładach opieki zdrowotnej oraz pobranie informacji zgodnej z odpisem w postaci pliku PDF. Niestety opcje Wyszukiwania podmiotu, nie sprzyjają odnajdywaniu potencjalnych klientów. Brak pól dotyczących prowadzonej działalności powoduje, że jedynie w rubryce nazwa, użytkownik może wpisać interesującą go frazę i mieć nadzieję, że potencjalni klienci w sposób oczywisty nazwali swoje firmy czy organizacje.

Bazy komercyjne

Firmą oferującą komercyjne rozwiązanie w zakresie poszukiwania klientów jest Kompass, a dedykowanym rozwiązaniem do tworzenia list firm jest ich produkt Target. Każdy użytkownik może dokonać wstępnego wyszukiwania, w wyniku czego otrzyma liczbę podmiotów odpowiadających zapytaniu oraz cenę, za którą może otrzymać bazę danych tych firm. W ramach bezpłatnej usługi Finder, użytkownik sam może dokonać wyszukiwania, jednak wyniki są dużo skromniejsze (ok. 10% adekwatnego zapytania za pośrednictwem Targetu). Kolejnym komercyjnym rozwiązaniem jest katalog i baza firm Business Navigatora. Jak twierdzą twórcy, jest to najskuteczniejsza polska wyszukiwarka firm w Internecie. Wyróżnia ją łatwość wyszukiwania i obszerne opisy przedsiębiorstw, które poza podstawowymi informacjami, zawierają obszerne opisy działalności, słowa kluczowa i niejednokrotnie wiele fotografii. Wyszukiwania klientów można dokonać poprzez wybór branży bądź samodzielne wpisanie słów kluczowych. Istnieje także szereg podobnych narzędzi, niejednokrotnie współtworzonych przez użytkowników, którzy dodają rekordy zawierające dane własnej firmy czy organizacji (np. KatalogFirm.pl, FirmaCja.pl, BazaFirm.net). Bazy komercyjne od źródeł rządowych odróżnia większa liczba danych wyświetlanych w profilach firm (opis działalności, nazwy marek, adres e-mail, strona WWW i numer telefonu), ale i znacząco mniejsza liczba rekordów.

Podsumowanie

Poszukiwania klientów warto prowadzić wielotorowo, jednak dla początkujących przedsiębiorców pomocne będą bazy i katalogi firm. Najbardziej kompletnym źródełm jest CEIDG w połączeniu z KRSem, niestety niejednokrotnie wpisy nie zawierają ani adresu e-mail ani adresu strony WWW, co wymaga od użytkownika dalszych poszukiwań w wyszukiwarkach ogólnych. Bardziej rozbudowane rekordy zawierają bazy komercyjne, jednak są to katalogi selektywne; obejmują często tylko odsetek faktycznie funkcjonujących firm, bądź dają dostęp do pełnej bazy tylko klientom, którzy zdecydują się za niego zapłacić.

You may also like