Turystyka – 9 najlepszych źródeł informacji

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Branża turystyczna w Polsce w ostatnich latach prężnię się rozwija, także zauważono jej wpływ na wzrost PKB. Może okazać się ona korzystnym sektorem gospodarki wartym do inwestycji biznesowych. Warto więc poznać kilka źródeł zawierających informacje o tej branży.

Branża turystyczna dzieli się na wiele sektorów m. in. turystyka biznesowa, turystyka towarzyska, turystyka rodzinna, turystyka religijna, turystyka edukacyjna, turystyka sportowa, turystyka zdrowotna czy turystyka gości z zagranicy. Badania ubiegłorocznego sezonu wykazują, że w 2014 r. do Polski przyjechało 73,7 mln cudzoziemców, w tym 16,0 mln turystów i 57,8 mln odwiedzających jednodniowych. Jeśli mowa o wyjazdach turystycznych polaków po Polsce uogólnione wyniki badania GUS wykazały, że w 2014 r. liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe wyniosła 33,0 mln, co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,4 wyjazdach. Spośród wszystkich wyjazdów, większość (ponad 90%) stanowiły wyjazdy w celach prywatnych. W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 59,8 mln podróży (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży). Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 48,0 mln. W tym podróży krótkookresowych (2-4 dni) było 28,5 mln, a podróży trwających 5 dni lub dłużej było 19,5 mln. Żródło: Turystyka w 2014 roku wydane przez GUS

Po ubiegłym sezonie turystycznym PKB dzięki tej branży wzrosło o 6 pkt.

Analiza stron i czasopism związanych z turystyką wykazała, że istnieje duża grupa źródeł skupiających się stricte na samej branży. Poniżej znajdą Państwo wykaż czołówki owych źródeł.

Aktualności Turystyczne 

Czasopismo internetowe wydawane przez Polską Organizację Turystyczną. Przeznaczone w głównej mierze dla pracowników regionalnych i lokalnych ośrodków turystycznych oraz organizacji samorządowych i szkół wyższych zaangażowanych w rozwój turystyki.

Dziennik Turystyczny

Magazyn Nowej Turystyki – magazyn internetowy działający od 2009 roku, zawierający około 8000 materiałów wskazujących trendy w turystyce, inspiracje, informacje o najnowszych wydarzeniach, a także wskaźniki sprawności branży.

TUR-INFO.pl

Interntowy serwis o branży turystycznej dla osób związanych zawodowo z turystyką, a także usługodawców danej branży. Portal koncentruje się jest na jak najszybszym przekazie rzetelnych informacji. Zawiera działy takie jak: świat turystyki, nowości, oferty poszczególnych firm. Znajdują się w nim m. in. informacje o zmianach podatowych i prawnych, informacje o dotacjach unijnych dla tej branży oraz prognozy dla poszczególnych sektorów.

Wiadomości Turystyczne

Dwutygodnik skierowany do wszystkich pracownikow braży turystycznej zaczynając od inwestorów po pracowników punktów informacji turystycznej. Informacje prezentowane na jego łamach skupiają się na zakresie pracy i prawach nowych techologii. Obowiązuje prenumerata.

Rynek Turystyczny

Najstarszy polski miesięcznik wydawany od 1992 roku. Prezentuje wszelkie informacje pomocne do organizacji firmy turystycznej. Charakter zamieszanych materiałów to: poradnikowy,informacyjnty i analityczny.

Zarabiaj na turystyce

Portal Polskiej Organizacji Turystycznej prezentujący ABC turystyki, prawo w turystyce, a także wiele analiz, badań oraz wydarzeń. Nie braknie również wielu informacji na temat ośrodków turystycznych, firm z danej branży oraz edukacji i dobrych praktyk.

Turystyka RP.pl

Serwis branżowy Rzeczpospolitej, który jest  częścią wydawnictwa Presspublica. Prezentuje informace o braży turystycznej polskiej i zagranicznej.

Turystyka 24

Profesionalny serwis newsowy dotyczący braży turystycznej. Prowadzony w języku polskim i angielskim. Skierowany do kadr kierowniczych, przedstawicieli handlowych, ambasadorów i członków izb turystycznych. Najnowsze wiadomości zamieszczają codziennie na stronie www, jak i na FacebookuTwitterze i Google+.

TTG Central Europe

Magazyn branży turystycznej powstały w Wielkiej Brytanii. Redakcja TTG Polska prezentuje informacje od 1992 roku. W ramach portalu realizowana jest również promocja państw, regionów, samorządów i organizatorów turystyki. Pozstałymi produktami wydawniczymy są TTG Dziennik Turystyczny i TTG Travel Trade Television, które również przekazuje wiele informacji dla progesjonalistów braży turystycznej.

Warto przeczytać: http://www.polskieradio.pl/42/3306/Artykul/1248976,Polska-branza-turystyczna-rosnie-Dzieki-wielkim-imprezom-i-pieniadzom-z-UE

 

You may also like