Potrzeby informacyjne przedsiębiorców

by Patrycja Hrabiec Hojda
0 komentarz

Informacja jest najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, ale jak każdy zasób, trzeba ją najpierw zdobyć. Nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że każda firma szuka nieco innego „kapitału informacyjnego” i inaczej ocenia wartość poszczególnych informacji.

potrzeby informacyjne

Czego szukają przedsiębiorcy?

Informacje, których szukają przedsiębiorcy, można podzielić na kilka grup: te, które dotyczą branży, w jakiej działa firma, te, które dotyczą firmy i jej otoczenia oraz informacje, które wprawdzie nie dotyczą bezpośrednio obszaru zainteresowań przedsiębiorstwa, ale mogą mieć wpływ na osiągane przez nie wyniki.

Informacje o branży

Informacje o branży do dość szeroko rozumiana grupa informacji. Znajdą się tutaj dane dotyczące konkretnych wskaźników opisujących daną gałąź gospodarki albo takie informacje, które dotyczą nowych technik i technologii, w tym zastosowania nowych materiałów albo wyników badań nad określonymi rozwiązaniami technicznymi, które wprawdzie jeszcze nie są wykorzystywane na skalę przemysłową, ale w tym kierunku zdążają.

Informacje na temat firmy i jej otoczenia

To bez wątpienia najpilniej poszukiwane informacje, ale też takie, które dość trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Co do samej firmy, może chodzić o opinie recenzje, opisy produktów. Znalezienie takich informacji jest trudne, ale konieczne, aby właściwie reagować, rozpoznawać trendy, oczekiwania i wymagania odbiorców względem produktów.

Firma, która jest potencjalnym pracodawcą, będzie poszukiwała także informacji na temat kandydatów na pracowników. Weryfikacja informacji zawartych w CV jest zadaniem żmudnym, ale pozwalającym na skuteczniejsze i wydajniejsze przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Otoczenie firmy to rynek, realia, w których działa. W praktyce chodzi przede wszystkim o zdobywanie informacji na temat konkurencji, jej produktów, usług, systemów działania, strategii marketingowej albo planów dotyczących określonego segmentu rynku. Przedsiębiorcy muszą także poszukiwać informacji o potencjalnych konkurentach, czyli firmach, które w wyniku dywersyfikacji (pionowej bądź poziomej, bo i to jest istotne) mogą pojawić się w obsługiwanym przez firmę segmencie.

Informacje pozostałe

Dla firmy zajmującej się obróbką skrawaniem teoretycznie kurs Euro nie ma żadnego znaczenia. I tak tez jest, ale tylko dopóty, dopóki nie prowadzi transakcji z zagranicznymi kontrahentami lub nie inwestuje albo nie oszczędza w obcej walucie. To oczywiście najprostszy możliwy przykład, bo przedsiębiorstwo z różnych względów może być zainteresowane wieloma wskaźnikami mikro i makroekonomicznymi – producenci opon samochodowych będą zainteresowani danymi na temat awaryjności poszczególnych modeli samochodów. Tę grupę informacji trudno zdefiniować, ponieważ każde przedsiębiorstwo inaczej definiuje obszar swoich zainteresowań poza branżą.

Podsumujmy

Każda informacja może być cenna. Wartość informacji określa koszt jej uzyskania w stosunku do korzyści, jakie może ona przynieść przedsiębiorstwu. Podziały, jakkolwiek sztuczne, wprowadzają pewne uporządkowanie i pozwalają skupić się na poszukiwaniu informacji z określonej dziedziny, która w danej chwili jest dla przedsiębiorstwa kluczowa.

Segmenty „wewnątrz” czy „na zewnątrz” branży na pewno nie są ścisłe – przedsiębiorca szuka tylko tych informacji, które – niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczą – mogą służyć maksymalizacji wydajności pracy, zwiększeniu rentowności firmy albo mogą ułatwić wprowadzenie konkretnych usprawnień lub zmian w charakterystyce działalności.

You may also like