Granty na innowacyjne aplikacje internetowe w ramach projektu frontierCities

by Autor Gościnny
0 komentarz

W ramach europejskiego Partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Internetu przyszłości (FI-PPP) i platformy FI-WARE istnieje możliwość ubiegania się o granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez firmy, start-upy i naukowców z Polski.

Nabór wniosków na dofinansowanie innowacyjnych aplikacji internetowych odbywa się w ramach projektu frontierCities. frontierCities to projekt finansowany przez UE, który wspiera MŚP, start-upy i indywidualnych naukowców w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań mobilnych dla inteligentnych miast w całej Europie. Zaś europejska inicjatywa FI-WARE, realizowana dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej, angażuje MŚP i start-upy w rozwój innowacji internetowych.

Aktualnie FI-PPP wkracza w decydującą fazę. Powstała już infrastruktura techniczna (infrastruktura sieciowa, platforma cloudowa FI-WARE) i oprogramowanie do generowania usług i aplikacji internetowych. Istniejąca infrastruktura techniczno-programistyczna jest dostępna dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów przeprowadzonych jesienią 2014 roku na szczeblu europejskim i dzięki pozyskanym środkom mają tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem infrastruktury FI-WARE.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.fi-frontiercities.eu/

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy (www.kpk.gov.pl)

You may also like