Do czego możesz wykorzystać KRD w swojej firmie

by Katarzyna Jarczewska
0 komentarz
ocena ryzyka

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to pierwsze i największe biuro informacji gospodarczej, które działa w Polsce od 2003 roku. Zbiera oraz udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm czy konsumentów.

Do usług świadczonych przez KRD należą:

  • dopisywanie dłużników do KRD,
  • dopisywanie informacji o rzetelnych płatnikach,
  • monitorowanie przedsiębiorstw,
  • weryfikacja kontrahentów,
  • sprawdzanie kontrahentów przez komórkę – WAP,
  • pozyskanie informacji na własny temat.

Do bazy KRD trafić może zarówno przedsiębiorstwo, jak i osoba prywatna. By mógł zostać dokonany odpowiedni wpis, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wymagana płatność jest opóźniona o przynajmniej 60 dni i minęło przynajmniej 30 dni od momentu poinformowania dłużnika przez wierzyciela o zamiarze wpisu do KRD,
  • zaległość wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i komorniczymi wynosi przynajmniej 200 zł lub 500 zł w przypadku przedsiębiorstw,
  • w przypadku osoby prywatnej zobowiązanie powstało na skutek zawarcia umowy, np. kredytowej czy o dostarczanie mediów.

Wpis osoby lub przedsiębiorstwa do KRD następuje na wniosek wierzyciela, którym może być bank, dostawca mediów czy kontrahent. Musi być poprzedzony informacją o takim zamiarze z wyznaczonym ostatecznym terminem uregulowania należności.

Aby uzyskać jakiekolwiek dane z Krajowego Rejestru Długów, wymagane jest założenie konta

Klikając przycisk „Załóż Konto” zostaniemy przekierowani na specjalną podstronę. Tam konieczne jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego. Należy podać NIP, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Po przesłaniu formularza trzeba poczekać na połączenie od konsultanta z dalszymi instrukcjami. Po założeniu konta należy się na nie zalogować. Do tego celu używa się przycisku „Panel Klienta” na głównej stronie KRD. By zalogować się na konto, trzeba wpisać login lub NIP oraz hasło ustalone podczas rejestracji. Następnie należy przejść do sekcji poświęconej raportom.

Inne usługi KRD

W Krajowym Rejestrze Długów można sprawdzić też wiarygodność finansową kogoś innego. Ta opcja jest szczególnie często wykorzystywana przez przedsiębiorców.

Po wniesieniu opłaty można sprawdzić kontrahenta przez zweryfikowanie jego przeterminowanego zadłużenia. Krajowy Rejestr Długów udostępnia też usługę, która pozwala przeprowadzić analizę wypłacalności.

Krajowy Rejestr Długów oferuje również aktualne raporty na temat swojej działalności gospodarczej. Można też uruchomić monitoring 24/7. Otrzymamy wtedy natychmiastowe wiadomości SMS i e-mail, gdy ktoś będzie nas chciał wpisać do bazy.

Klienci KRD mają też możliwość wpisania kogoś do bazy dłużników. Taka operacja zwykle jest związana z opłatą wynosząca kilkadziesiąt złotych. Wcześniej jednak należy się upewnić, czy mamy prawo wpisać kogoś w bazie KRD. Za niezasadne zgłoszenie wpisu grożą  bowiem grzywny.

Podsumowanie

Bieżące nadzorowanie kondycji przedsiębiorców jest stałym elementem zarządzania ryzykiem w nowoczesnej firmie. Automatyczny proces stałego śledzenia informacji o aktualnych lub potencjalnych kontrahentach zabezpiecza płynność finansową i eliminuje nierzetelne podmioty gospodarcze ze środowiska Klienta.

Korzystając z usługi monitorowania można także kontrolować sytuację gospodarczą w swojej branży, obserwując swoich konkurentów. W chwili pojawienia się dłużnika w Rejestrze system natychmiast o tym informuje np.: e-mailem. Nadzorowanie sytuacji gospodarczej klientów i kooperantów podnosi prestiż i buduje wizerunek sprawnie zarządzanej firmy.

You may also like