Co zmieni nowelizacja ustawy o informatyzacji? Przepisy wchodzą w życie 11 maja 2014

by Autor Gościnny
0 komentarz

Ustawa ułatwia kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększa liczbę i jakość e-usług. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy.

Ustawa o informatyzacji  została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 10 lutego 2014 r. Jest kolejnym krokiem w zwiększaniu e-usług świadczonych przez urzędy i sądy. Już dziś  wiele usług jest dostępnych drogą elektroniczną – kłopot w tym, że usługi te są rozproszone i obywatelowi trudno się zorientować, co może załatwić i w jaki sposób. Wynika to między innymi z faktu, że większość usług publicznych świadczą w naszym kraju samorządy – i robią to różnie.

Nowa ustawa ujednolica jakość e-usług świadczonych przez różne urzędy:

  • reguluje sprawę  korespondencji elektronicznej – nakłada na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie i przyjmowania każdego podpisane cyfrowo pismo. Urzędy mają na to 6 miesięcy, czyli do 10 sierpnia. Dziś skrzynki bywają różne i nie ma gwarancji, że przyjmą każde pismo podpisane cyfrowo.
  • porządkuje wzory dokumentów. Urzędy mają obowiązek zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Formularze, które nie będą spełniać wyznaczonych standardów, będą usuwane z ePUAP-u, aby nie myliły obywateli.
  • jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne muszą przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze

Rozwój e-usług zależy od tego, jak wiele z nich pojawi się na ePUAP – ustawa poszerza grono instytucji, które będą kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP.

Nowa ustawa ułatwia obywatelom korzystanie z profilu zaufanego naplatformie ePUAP – aby korzystać z profilu zaufanego, trzeba go najpierw potwierdzić – nowa ustawa poszerza sieć takich miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, o placówki Poczty Polskiej i banki.

Kolejna sprawa: ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Trzeba pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maile. Wynika to przepisów dotyczących skutecznego doręczenia (urzędowej) korespondencji, czyli momentu, w którym można uznać, że pismo zostało doręczone. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że korespondencję można uznać za doręczoną po dwóch awizach i po upływie 14 dni (nazywa się to „fikcją doręczeń”). Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

Równocześnie trwają prace, aby sama platforma ePUAP była bardziej przyjazna dla użytkowników: wygodniejsza, bardziej intuicyjna, umożliwiająca szybkie załatwianie spraw. Zmiana powinna zostać wdrożona w ciągu kilka miesięcy.

Prace prowadzi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz podlegające mu Centrum Projektów Informatycznych. Dzięki wprowadzanym zmianom portal powinien być łatwiejszy w użyciu. Poszukiwanie na stronie odpowiednich funkcji, zakładek czy informacji ma być prostsze, a sposób komunikacji obywateli z urzędami ma przypominać inne znane obywatelom narzędzia.

Przepisy ustawy dotyczące zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wejdą w życie 11 lutego 2017 r.  Zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie możliwości doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Nowa wersja ePUAP to wynik badania preferencji obywateli chcących sprawnie załatwić sprawy urzędowe online, a także eksperckich analiz użyteczności obecnego serwisu ePUAP i zebranych najlepszych praktyk realizacji systemów e-administracji na świecie.

Źródło: https://mac.gov.pl

You may also like