Big Data – metoda analizy danych

by Autor Gościnny
0 komentarz

Big Data to zbiory danych o dużej objętości, różnorodności, zmienności oraz wartości. Celem pozyskiwania dostępu do tych danych oraz ich przetwarzania jest wspomaganie procesów decyzyjnych, odkrywanie nowych zjawisk oraz optymalizacja procesów.

Big Data to metoda analizy danych, która znajduje zastosowanie w biznesie, samorządach i polityce. Pojęcie to odnosi się do zbiorów danych, których analizowanie, ze względu na ich ogromną skalę, wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi.

Na Big Data składają się 4 wymiary (4V):

  • volume – ilość danych, liczona w tera- lub petabajtach
  • variety – różnorodność danych, które pochodzą z różnych, często niespójnych ze sobą źródeł
  • velocity – szybkość napływania nowych danych i ich analizy, w czasie zbliżonym do rzeczywistego
  • value – wartość danych; z masy nieistotnych informacji, wyodrębnia te najważniejsze.

Bid Data analizuje różnorodne, zawarte w dużych bazach, informacje. Następnie przetwarza je, nadając im status wiedzy, pomocnej w podjęciu najlepszej, możliwej decyzji.

Jednym Big Data kojarzy się z wielkimi możliwościami, w innych budzi mocne obawy. Stosując Big Data, właściciele banków mogą szacować zdolność kredytową pożyczkobiorców. Firmy finansowe zbierają i analizują informacje o klientach, korzystając m.in. z danych z serwisów społecznościowych, zakupowych, wszelkiego rodzaju systemów informacji marketingowej, baz danych klientów bądź instalując kamery i mikrofony w placówkach. To właśnie wywołuje przerażenie przeciętnych obywateli i sprawia, że Big Data kojarzy się im z inwigilacją i zbieraniem danych, które potem są wykorzystywane przez firmy do realizacji ich celów bez skrupułów.

Specjaliści uspokajają. Tłumaczą, że firmy przetwarzają, analizują i wizualizują dane pobrane legalnie z różnych źródeł. Następnie wyciągane są wnioski i w efekcie końcowym powstaje profil określonej sytuacji, człowieka, który pomaga firmom czy instytucjom w ich działalności.

Zatem Big Data to proces polegający na korzystaniu z danych, a nie sam fakt ich gromadzenia czy pobierania. Wątpliwości wynikają z tego, że ludziom wydaje się, iż dane są pozyskiwane przez firmy w sposób nielegalny, nieetyczny.

Tymczasem dane pochodzą najczęściej z legalnych, wewnętrznych źródeł informacji, czyli własnych zasobów firm. Dla banków na przykład takie źródło stanowią wszelkie działania związane z kontem klienta, czyli jak, kiedy i za co płaci, czy dokonuje pewnych zakupów regularnie, jakie mam wpływy na konto itp. Dane te bank gromadzi w toku bieżącej działalności i udostępnia je klientom po zalogowaniu na konto.

Odpowiednie wykorzystanie danych było w biznesie od zawsze zjawiskiem znanym i bardzo ważnym. Big Data natomiast wnosi znacznie większe możliwości analiz, szybszych, dokładniejszych i wykorzystujących dane z wielu źródeł. W polskich warunkach na Big Data mogą najwięcej zyskać telekomunikacja, banki i firmy ubezpieczeniowe, ale te są mocno ograniczone przepisami prawa.

Dane mogą też wykorzystywać serwisy internetowe, które oferują rozmaite usługi. Istotne znaczenie ma zwrócenie uwagi na zapisy w regulaminie oraz na co użytkownik zezwala, akceptując regulamin. Warto mieć świadomość, że prawo nie pozwala na dowolne szafowanie danymi klientów. W Unii Europejskiej zagadnienie to jest omawiane coraz intensywniej. Toczą się dyskusje, jak chronić użytkowników przed zbieraniem o nich wrażliwych danych, a jednocześnie nie ograniczać samego procesu analizy. Obecne regulacje nie nadążają jednak za firmami i technologią.

Źródło: http://www.slideshare.net/ipresso/big-data-tylko-na-przykadachhttp://natemat.pl/52911,co-to-jest-big-data-nie-bojcie-sie-na-pewno-nie-inwigilacjahttp://lukaszalwast.natemat.pl/63377,big-data-duza-wiedza-duzy-problem-a-moze-wielka-wiara;  http://www.kredito24.pl/content/tag/big-data

You may also like