Wizualizacja danych – najlepsze praktyki Business Intelligence

by Autor Gościnny
0 komentarz

Analiza i interpretacja danych jest kluczowym elementem procesu decyzyjnego w każdej firmie.  Ponieważ informacji nieustannie przybywa, istotna dla ich weryfikacji jest technologia z zakresu rozwoju analityki biznesowej. Standardem więc jest stosowanie w firmach narzędzi Business Intelligence, które pozwalają nie tylko na zestawienie danych, ale też na ich interpretację i wizualne przedstawienie.

Tradycyjne rozwiązania Business Intelligence

Stosowane dotychczas systemy analityki biznesowej służyły głównie generowaniu raportów na podstawie zgromadzonych danych – zebrane informacje przestawiane są zwykle w postaci wykazu lub tabeli liczb. Raporty, nie bez przyczyny, kojarzą się z wielostronicowymi dokumentami, których przeglądnięcie zajmuje stosunkowo dużo czasu, a odnalezienie potrzebnych danych wymaga sporej wiedzy. Pośród wykazu liczb i szeregu tabel bardzo trudno jest odnaleźć pożądane informacje, a tym bardziej je zinterpretować i znaleźć między nimi zależności potrzebne do wyciągnięcia wniosków.

Ponieważ dla rozwoju firmy kluczowe znaczenie ma optymalizacja wszelkich procesów biznesowych, w tym również decyzyjnych, obserwuje się coraz więcej nowych trendów z zakresu analityki biznesowej.

Trendy i kierunki rozwoju Business Intelligence

Najważniejszym trendem w Business Intelligence jest obecnie wizualizacja, czyli obrazowe przedstawienie zebranych i zinterpretowanych danych. Narzędzia Business Intelligence są częścią zaplecza IT każdej firmy. Ponieważ odnotowuje się intensywny rozwój technologii, również narzędzia analityki biznesowej obrały nowy kierunek. Środowisko biznesowe coraz częściej oczekuje aplikacji analitycznych, które nie tylko gromadzą dane i generują raporty, ale też interpretują informacje i prezentują je w formie wizualnej. Pożądana jest również funkcja odnajdywania i prezentowania zależności między danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Pozwala to ustalać relacje między czynnikami istotnymi w kontekście rozwoju firmy.

Rośnie więc zapotrzebowanie na systemy elastyczne, w pełni obrazujące rzeczywistość biznesową. Potrzebne są systemy analityczne BI uwzględniające rozmaitość scenariuszy przy uwzględnieniu wielu danych, pochodzących z różnych źródeł.

Wizualizacja danych w Business Intelligence

Graficzny sposób prezentacji danych znacznie lepiej odzwierciedla faktyczną sytuację firmy na rynku aniżeli ciąg liczb. Wykresy, schematy, statystyki czy mapy demograficzne i geograficzne wskazują zależności, zawierają wnioski, pokazują zasięg, tempo zmian i wiele innych aspektów. Dają gotową, wielowymiarową interpretację kluczowych danych.

Nie dziwi więc, że odchodzi się od tradycyjnych raportów na rzecz obrazowych, bardziej czytelnych form przedstawiania danych, które przez ludzki umysł są szybciej i łatwiej odbierane. Wizualizacja danych sprawdza się w każdym dziale firmy. Początkowo wydawało się, że trend ten zaspokaja potrzeby przede wszystkich sektora marketingu. Jednak bardzo szybko nowe narzędzia BI zaczęto stosować również w działach sprzedaży, finansów, logistyki czy HR. Dla managerów wdrożenie narzędzi analitycznych pozwalających na wizualizację danych stało się priorytetem.

W celu implementacji nowych narzędzi potrzebne jest jednak wsparcie zespołu IT. Współpraca ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kompetencje jest ważna również dlatego, że środowisko biznesu oczekuje narzędzi konfigurowalnych, dających możliwość ewentualnej przebudowy.

Ze względu na tryb pracy zdalnej pożądane są również systemy analityki biznesowej dające dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie za pomocą urządzeń mobilnych.

Praktyczne i funkcjonalne narzędzia Business Intelligence

Najważniejszym trendem Business Intelligence jest niewątpliwie odejście od tradycyjnego raportowania na rzecz obrazowego prezentowania danych. Jest to efekt praktycznego podejścia do zarządzania i wynika z potrzeb czasów współczesnych odznaczających się dużą konkurencyjnością. A ponieważ wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych aplikacji jest możliwe dzięki rozwojowi technologii IT, managerowie chętnie korzystają z narzędzi usprawniających procesy biznesowe.

We współpracy z: http://dataconsulting.pl/

You may also like