Nauka i biznes na Śląsku coraz lepiej wymieniają informacje – nowe punkty wymiany informacji naukowców i przedsiębiorców

by Autor Gościnny
0 komentarz

Na Śląsku od 2013 roku działają punkty nazywane Regionalnymi Obserwatoriami Specjalistycznymi, gdzie regionalni przedsiębiorcy i naukowcy mogą wymieniać się informacjami. Nowe punkty wymiany informacji między przedsiębiorcami i naukowcami z branży medycyny i technologii medycznych powstaną w woj. śląskim.

W obserwatoriach przedsiębiorcy mogą pozyskiwać sprawdzoną i aktualną wiedzę o tym, co dzieje się w regionie w konkretnych obszarach technologicznych, szukać eksperta, partnera biznesowego czy naukowegoObserwatoria gromadzą wiedzę z branż i dziedzin określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śląskiego jako ważne dla rozwoju tego regionu.

Od marca 2013 roku na obszarze Śląska działają trzy pierwsze takie obserwatoria:

  • Obserwatorium technologii ochrony środowiska – prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach
  • Obserwatorium technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych – prowadzone przez Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice
  • Obserwatorium technologii dla energetyki – prowadzone przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach

Dwa nowe punkty to:

  • Obserwatorium dotyczące obszaru medycznego – poprowadzi je Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Obserwatorium w obszarze technologii medycznych – będzie prowadzone przez konsorcjum Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii oraz Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej.

Zgodnie z koncepcją władz województwa, sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest otwarta i bezpłatna, a wiedza dostępna dla wszystkich. Prowadzący poszczególne obserwatoria partnerzy opracowują m.in. okresowe raporty dotyczące kluczowych dla regionu obszarów technologicznych.

Teraz województwo szuka instytucji, które poprowadzą kolejne obserwatoria – zajmujące się nanotechnologiami i transportem.

Porozumienia w sprawie obserwatoriów podpisały 30 stycznia 2014 roku w Katowicach władze regionu i przystępujący do projektu partnerami.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” samorząd regionu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

źródło: PAP – Nauka w Polsce, mtb/ je/ dym/ krf/

You may also like