5 najważniejszych trendów IT, które wpłyną na biznes 2017 roku

by Autor Gościnny
0 komentarz

Eksperci firmy Commvault przygotowali zestawienia pięciu najważniejszych trendów w oprogramowaniu, które w roku 2017 w istotny sposób wpłyną na rozwój Biznesu. Commvault jest czołowym dostawcą rozwiązań do ochrony danych i zarządzania informacjami. Pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie wykorzystywać dane i wyodrębniać z nich cenne informacje biznesowe oraz przekształcać współczesne środowiska danych. Dostarcza rozwiązań klasy korporacyjnej do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i archiwizowania danych oraz ich przetwarzania w chmurze.

 

  1. Chmura obliczeniowa

Obecnie z chmury obliczeniowej korzysta 18%  polskich firm. W 2017 roku odsetek ten zdecydowanie się powiększy. Potencjał drzemiący w rozwiązaniach chmurowych będzie coraz bardziej wykorzystywany. Stale rośnie otwartość na wykorzystanie chmury do przechowywania danych backupowych i archiwalnych, zarówno w oparciu o dostawców globalnych jak AWS, MS czy Rackspace, jak i lokalnych, wyspecjalizowanych operatorów świadczących usługi dopasowane do potrzeb lokalnego rynku.

Na popularności stale zyskuje backup w modelu BaaS, a także wszelkie inne usługi zarządzania danymi typu Anything as a Service (XaaS). To w rzeczywistości kompleksowe dostarczenie, za pośrednictwem chmury, całego narzędzia w formie usługi czy platformy. Przykładem usług XaaS może być DRaaS (Disaster Recovery as a Service), jest to usługa synchronizacji i replikacji systemu do chmury, wdrażana w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej i fizycznej.

Polskie firmy coraz mniej boją się chmur. W roku 2017 ilość implementacji rozwiązań chmurowych z pewnością znaczenie wzroście i to zarówno w kontekście przechowywania danych w chmurze publicznej, jak i usług IT świadczonych w modelu XaaS.

 

  1. Big Data

Big Data to popularny temat, jednak popularność ta nie przekłada się na liczbę wdrożeń.  Według najnowszych badań z potencjału Big Data korzysta zaledwie 8% polskich firm. Zalety Big Data są oczywiste, a dane i wiedza to obecnie jedno z cenniejszych aktywów każdej firmy. To właśnie te, często bardzo cenne, informacje w coraz większym stopniu stają się integralną częścią zasobów organizacji. Popularność Big Data z całą pewnością będzie rosła.

Ewolucji będzie podlegał też niezmiernie ważny obszar, jakim jest kwestia skutecznej ochrony środowisk Big Data. Obecnie rozwiązania Big Data nie są wystarczająco chronione i w najbliższym czasie będzie się to zmieniało. Z pewnością zaobserwujemy duży rozwój obszaru backupu i odtwarzania środowisk Big Data. Kolejnym ważnym aspektem będzie kwestia wypełniania wymagań regulacyjnych w związku z przechowywaniem i analizowaniem pozyskanych danych. Problem ochrony tych danych jest skomplikowany ze względu na obowiązujące normy prawne oraz duży nacisk na łatwość przeszukiwania wszystkich danych oraz na przestrzeganie wyśrubowanych RTO.

 

  1. GDPR (General Data Protection Regulation)

W roku 2017 w aspekcie ochrony danych i zgodności z regulacjami z całą pewnością najbardziej gorącym tematem będzie GDPR (General Data Protection Regulation) czyli Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem tego przyjętego przez Unię Europejską rozporządzeni jest zapewnienie jednolitego poziomu ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Dokument wszedł w życie 25 maja 2016 roku, w całej UE jego wytyczne będą obowiązywać od maja 2018 roku. Zanim polscy przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać nowych przepisów musi zajść szereg zmian w polskim prawie, między innymi w Ustawie o ochronie danych i aktach wykonawczych, a te spodziewane są dopiero w drugiej połowie 2017 roku. Termin wydaje się odległy, jednak przygotowanie się do nowych regulacji pod względem prawnym i informatycznym jest kwestią skomplikowaną, dlatego firmy muszą pomyśleć o tym z dużym wyprzedzeniem.

Dokument uchodzi za najbardziej rygorystyczną regulację pośród wszystkich przyjętych dotychczas przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Za jego naruszenie przedsiębiorcom grozić mogą kary w wysokości nawet do 4% globalnych rocznych przychodów firmy lub 20 mln Euro. W obliczu tak poważnych zmian w prawie, szefowie odpowiedzialni za pracę działów IT muszą teraz świadome i w bardzo przemyślany sposób podejmować możliwie najbardziej perspektywiczne decyzje w kwestii inwestycji w rozwój struktury systemów. Kluczową kwestią będzie utrzymanie równowagi pomiędzy koniecznością skonsolidowania zarządzania danymi, a potrzebą rozwiązywania bieżących problemów operacyjnych w tym zakresie. Dedykowanym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami są wyspecjalizowane produkty służące centralizacji zarządzania danymi.

Największym wyzwaniem, z którymi będą musieli się zmierzyć managerowie IT, będzie zapewnienie firmie kontroli nad danymi nieustrukturyzowanymi. Oczywiście rozwiązania do przetwarzania danych strukturalnych zawierają funkcje zarządzania ich zgodnością z przepisami, jednak trudno mówić o zapewnieniu takiej zgodności w przypadku danych niestrukturalnych. Problem stanowić będzie zapewnienie bezpieczeństwa danych powstałych na mobilnych czy stacjonarnych urządzeniach końcowych, takich jak komputery osobiste, laptopy czy tablety. Wszystkie tego typu urządzenia to setki, a nawet tysiące autoryzowanych użytkowników.

Wprowadzenie GDPR jest niewątpliwie czynnikiem stymulującym dla całego rynku dostawców systemów całościowego zarządzania danymi.

 

  1. SDS – Software Defined Storage

Szacuje się, że co dwa lata ilość danych na świecie wzrasta ponad dwukrotnie, obecnie każdego dnia ludzie tworzą 2,5 tryliona bajtów danych. Firmy stale badają nowe możliwości skalowania pamięci masowej i zmniejszania zajmowanej powierzchni dyskowej zwłaszcza w kontekście kopii zapasowych oraz odzyskiwania i archiwizacji danych. W związku z przyrostem ilości składowanych danych, stale rośnie zapotrzebowanie na elastyczne platformy umożliwiające skalowanie i dostosowanie się do wymogów konkretnej branży.

W roku 2017 producenci będą wzmacniać swoje platformy z funkcjami Software Defined Storage, udostępniając klientom wyższy poziom wydajności tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania i archiwizowania danych. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać poziom wydajności porównywalny z dużymi systemami Big Data.

 

  1. Zintegrowane platform zarządzania danymi

Ogólnym trendem w którym podąża IT i który z całą pewnością będzie się pogłębiał, jest integracja rozwiązań ochrony danych w całościowe platformy zarządzania danymi. Powstałe w ten sposób platformy obejmują backup i archiwizację danych, dodatkowo umożliwiają ich łatwe przeszukiwanie i indeksowanie, a także zapewniają możliwości wypełnienia wymagań regulacyjnych, są też otwarte na dostęp z aplikacji third party. Takie platformy znacznie ułatwiają zarządzanie danymi dając proste odpowiedzi na pytania o autora danych, ich treść, rozmiar, wersję, miejsce ich przechowywania, a także informacje dotyczące dostępu i możliwości usunięcia informacji. Dostępne są też informacje dotyczące przydatności konkretnych danych i wartości jakie można dzięki nim wygenerować. Od kilku lat wszystkie powyższe funkcje są już dostępne w zintegrowanej platformie Commvault.

You may also like