Wywiad biznesowy – recenzja książki

Justyna Trzeciakowska

, OSINT

Publikacja kompleksowo podejmująca zagadnienia wywiadu biznesowego i efektywnie do niego wprowadzająca. Książka pisana przez praktyków dla praktyków i adeptów zawodów informacyjnych, koncentrująca się nie na teoretycznych rozważaniach, ale z podejściem wysoce praktycznym. Marzenie? Otóż, już nie.

 

Książka Wywiad biznesowy. Praktyczne wprowadzenie ukazała się wiosną tego roku, nakładem wydawnictwa Nieoczywiste, pod redakcją Aleksandry Bielskiej i Pawła Smółki. W skład zespołu autorów zaangażowanych w publikację wchodzą specjaliści informacji ze zróżnicowanym doświadczeniem i prezentujący w związku z tym rozmaite podejście do zagadnienia wywiadu biznesowego.

Wywiad biznesowy czyli właściwie co?

Punkt wyjścia do rozważań na temat wywiadu biznesowego i możliwości jego wykorzystania stanowią definicje tegoż skonstruowane przez każdego z autorów publikacji. Dzięki temu już na dzień dobry uzyskujemy przegląd różnych podejść do tematu wywiadu biznesowego. Wszyscy autorzy wskazują jednak wyraźnie na konieczność prowadzenia działań w tym zakresie przez każdy podmiot, który chce nie tylko przetrwać i wegetować w biznesie, ale dobrze w nim prosperować.

Tam, gdzie toczy się gra o wysoką stawkę, pojawia się silna potrzeba budowania i wzmacniania przewagi konkurencyjnej. Wywiad zaś jest jednym z narzędzi, które umożliwiają zaspokojenie tej potrzeby. Jeśli więc dana organizacja nie realizuje funkcji wywiadowczej (…), to znaczy, że nie gra na poważnie o wysoką stawkę.

W tak dobitny sposób o roli wywiadu biznesowego pisze dr Paweł Smółka.

VUCA

Aleksandra Bielska, przewodnicząca polskiego oddziału SCIP definiuje realia, w jakich funkcjonuje dzisiejszy biznes, używając akronimu VUCA.

V – votality, zmienność

U – uncertainty, niepewność

C – complexity, złożoność

A – ambiguity, wieloznaczność.

Te wyznaczniki warunków, w jakich działamy angażując się w działalność gospodarczą, powracają w rozdziale każdego z autorów. Wywiad biznesowy i poszczególne techniki stosowane w jego ramach są sposobem na to, by w tych warunkach sobie poradzić i realizować swoje cele.

Źródła informacji w wywiadzie biznesowym

Źródła informacji to zagadnienie, które niezmiennie wywołuje u mnie poszerzenie źrenic i ekscytację. Tym bardziej ucieszył mnie rozdział autorstwa Macieja Jankielewicza, który – bazując na swoich doświadczeniach zawodowych – opisał to zagadnienie i podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Siłą rzeczy nie było możliwe, by ten temat potraktować kompleksowo, bo należałoby mu poświęcić nie tylko monografię, ale wręcz co najmniej trylogię. Autor znalazł jednak sposób na to, by uwzględnić kluczowe zasoby informacyjne stosowane w wywiadzie biznesowym, opisując je rzeczowo i dając czytelnikowi sygnał do dalszego, samodzielnego już zgłębiania tematu.

OSINT i nie tylko

W publikacji poruszone zostają także zagadnienia związane z etycznymi i prawnymi aspektami działalności wywiadowczej (Kazimierz Turaliński), techniki analizy danych (Aleksandra Bielska), zagadnienia związane z procesem decyzyjnym (Marcin Gałczyński), outsourcing usług wywiadowczych (Sebastian Błażkiewicz i Agnieszka Socha) oraz możliwości i istota wywiadu proinnowacyjnego (dr Paweł Smółka). Tutaj też pojawia się słowo-klucz, bez którego publikacja o wywiadzie biznesowym udać by się nie mogła – OSINT (open source intelligence, wywiad jawnoźródłowy).

 

Cieszy, że pojawiła się książka, która w sposób pragmatyczny podchodzi do zagadnień wywiadu na potrzeby realizacji celów biznesowych. Oby była zachętą do kontynuowania tematu w postaci kolejnych takich publikacji.

Dla tych, którzy jeszcze nie czytali, a mają ochotę, książkę można znaleźć np. tutaj.

Miłej i owocnej lektury!

Dodaj komentarz