KRS odkryje wszystkie karty

by Autor Gościnny
0 komentarz
KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Wielka reforma w udostępnianiu danych przez KRS może zmienić wiele. Nowelizacja ustawy ułatwi dostęp do danych przedsiębiorców, ale niestety tylko tych, którzy swoje sprawozdania w sądzie rejestrowym złożą.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wejdzie w życie 1 października 2018 r. Oprócz istotnych zmian dotyczących obowiązku podatkowego, niesie ona ze sobą o wiele więcej. Nowelizacja ma bowiem stanowić olbrzymie ułatwienie dla przedsiębiorców, i to zarówno działających na rynku, jak i tych dopiero nań wkraczających. Dla nowych spółek zdecydowanie największą korzyścią stanie się obowiązek składania elektronicznych wniosków. Mają być one przyjazne dla użytkownika, a to przyspieszy cały proces i – być może – zlikwiduje przestoje. Ale beneficjentami nowych przepisów będą też firmy zajmujące się informacją gospodarczą. Tak zresztą już się dzieje – wygodniej jest bowiem pobrać PDF z bilansem lub rachunkiem zysków i strat ze strony, niż jechać w tym celu do – nieraz odległego – rejonowego sądu rejestrowego.

Sprawozdania firm online

Oto bowiem reforma KRS zakłada bowiem wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – to chyba oczywiste, że ta forma znacznie zwiększy możliwości opracowania i analizy danych zawartych w tych dokumentach. Wiadomo, że będą one dostępne poprzez witrynę internetową resortu sprawiedliwości. Co więcej, KRS będzie musiał umieścić w sieci pełne dane dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru. Wreszcie – powstanie ogólnodostępny portal, na którym bezpłatnie zostaną udostępnione akta rejestrowe przedsiębiorcy, z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami. Jeszcze do niedawna, żeby przejrzeć akta, trzeba było udać się do sądu, odstać swoje w kolejce, a samą potrzebę przejrzenia akt zgłosić kilka dni wcześniej. Nie wspominając już nawet, że niektóre sądy rejonowe krzywym okiem patrzyły na fotografowanie dokumentów. W tej chwili wywiadownie gospodarcze mają już dostęp do plików PDF. Za kilka miesięcy wszystkie spółki zaczną składać swoje sprawozdania w formacie JPK (jednolity plik kontrolny).

Martwe prawo

Wszystkie te zmiany dotyczą oczywiście spółek prawa handlowego.  Tyle że zastraszająco duża liczba podmiotów w ogóle nie składa swych sprawozdań do sądu rejestrowego. Z informacji portalu money.pl wynika, że liczba i odsetek firm uchylających się od obowiązku publikacji danych finansowych od kilku lat rośnie. Jeszcze w 2012 roku dokumentów nie złożyło 48 tys. spółek. W 2016 było ich już 116 tys. Teoretycznie za niezłożenie sprawozdania grożą grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności. Co więcej, sam KRS może wezwać spółkę do złożenia brakujących dokumentów, a w przypadku najbardziej zatwardziałych podmiotów, które mimo wezwania nie złożyły sprawozdań za dwa kolejne lata obrotowe, nawet wszcząć postępowanie o rozwiązanie takiego podmiotu. Jednak zarządy od lat tłumaczą się obawami o ujawnienie ważnych informacji konkurentom rynkowym.

 

Autor: Krzysztof Maciejewski – redaktor prowadzący w Creditreform Polska

You may also like