Cloud computing również dla HR

by Autor Gościnny
0 komentarz

Systemy do zarządzania zasobami ludzkimi przenoszą się do chmury. Dzięki temu możliwa jest szybsza komunikacja i skuteczniejsze zarządzanie wieloma procesami w jednym miejscu. Na taką inwestycję zdecydowała się PKP SA. Wdrażany system SAP SuccessFactors umożliwia w chmurze zarządzanie pracą zespołów i szkoleniami oraz dokonywanie okresowych ocen czy planowanie ścieżek kariery. Ułatwia to pracę działów HR i ich komunikację z menadżerami i pracownikami.

Kiedy rozmawiam z innymi dyrektorami personalnymi z wielu firm i organizacji, widzę duże zaciekawienie naszym wdrożeniem. Każdy z nich ma bowiem świadomość tego, że w tak dynamicznie rozwijającym się otoczeniu biznesowym menadżerowie i pracownicy oczekują narzędzi HR pozwalających na błyskawiczny dostęp do informacji, analogicznie jak umożliwiają to portale społecznościowe – mówi agencji Newseria Biznes Witold Moszyński, dyrektor departamentu zarządzania kapitałem ludzkim w PKP. – Chcąc nadążyć, a nawet wyprzedzić te oczekiwania. Zespoły HR już dzisiaj podejmują bardzo trud, żeby właśnie taką ofertę zbudować.

System SAP SuccessFactors obejmie ponad dwa tysiące osób pracujących w spółce. Jak wyjaśnia Moszyński, korzyści z rozwiązania w chmurze są różne, w zależności od tego, czy dotyczą menadżerów, pracowników czy działu HR. Departamentowi zarządzania kadrami umożliwia to budowanie spójnego środowiska pracy.

Jest to przede wszystkim skrócenie czasu pracy i zmniejszenie nakładów ponoszonych na zarządzanie systemami zarówno w rozumieniu informatycznym, jak i w rozumieniu zarządzania danym procesem biznesowym – mówi dyrektor w PKP.

Chmura usprawnia takie procesy, jak wielokierunkowa komunikacja wewnętrzna, zarządzanie przez zadania, zarządzanie przez cele, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, okresowe oceny kompetencji, kalibracja ocen. Umożliwia też planowanie rozwoju pracowników, sukcesji, zarządzanie szkoleniami, realizację e-learningu i planowanie indywidualnych ścieżek kariery.

To pozwala oszczędzić czas i zrezygnować z wielu dokumentów w Excelu i komunikacji mailowej. Teraz jest to zastąpione jednym spójnym systemem – mówi Teresa Olszewska, prezes zarządu spółki GAVDI Polska, specjalizującej się we wdrożeniach SAP HCM i SAP SuccessFactors – Menadżerowie i pracownicy, korzystając z tego narzędzia, mają wyższą świadomość swoich celów i zadań oraz oszczędności czasowe.

Menadżerom system ułatwia zarządzanie zespołem. Z kolei dla pracowników ważne jest uproszczenie komunikacji z menadżerami – system w chmurze zastępuje tradycyjne e-maile oraz ułatwia planowanie własnego rozwoju.

PKP wyjaśnia, że nowe rozwiązanie to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby związane z rozwojem talentów w spółce.

Poszukiwaliśmy rozwiązania, które będzie pomagało zarówno naszym menadżerom, jak i pracownikom wypełniać ich zadania tak, by jak najszybciej zrealizować postawione cele – wyjaśnia Moszyński. – Ponadto, parametryzując ten system, można w nim uwzględniać specyfikę każdej ze spółek. To oznacza, że różne wersje procesów biznesowych mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w jednym systemie, bez konieczności równoległego korzystania z alternatywnych rozwiązań, a to – poza standaryzacją procesów  pozwala również ograniczyć koszty, które zostałyby poniesione, gdybyśmy korzystali z wielu różnych systemów.

Jest to pierwsze na tak dużą skalę wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors na polskim rynku, zarówno pod względem liczby uruchamianych modułów, funkcjonalności, jak i pracowników nim objętych.

Jak wyjaśnia Teresa Olszewska, w segmencie HR chmura dopiero zdobywa popularność, ale w kolejnych latach będzie ona dynamicznie rosła. Tym bardziej że zapotrzebowanie na sprawne systemy HR dotyczy każdej branży i jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa.

Według badania Gartnera do końca 2017 roku prawie połowa firm będzie już z takich rozwiązań korzystać. Jestem przekonana, że ten trend dotyczy również Polski – mówi Olszewska.

Źródło: Newseria

 

You may also like