Środki unijne dla przedsiębiorców – cz. 1

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz
EURO

Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., nasz kraj korzystał z różnych form wsparcia finansowego, który przeznaczano na rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny kraju. Aktualnie jako państwo członkowskie – korzystamy z rozdania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Wśród nich znajduje się wiele możliwości dla przedsiębiorców – nie przegapcie możliwości zdobycia środków unijnych! Dziś przedstawimy ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Programy Strategiczne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to instytucja, która aktualnie najwięcej dotacji przeznacza na dofinansowanie firm w Polsce. W ofercie konkursowej niezwykle prestiżowe miejsce zajmują strategiczne programy, w których do wzięcia są pieniądze na duże projekty o wysokim potencjale wdrożeniowym. Wśród aktualnych należy wymienić:

Każdy z programów ma swój szczegółowy wykaz tematów znajdujących się w zainteresowaniu, więc nie ma pełnej dowolności w wyborze zakresu projektu. BIOSTRATEG jest dedykowany obszarom m.in. bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. TECHMATSTRATEGMED to tematy m.in. takie jak: technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.

Pierwsze dwa programy mają już za sobą zrealizowane konkursy i wyłonionych beneficjentów. Wśród nich znajdują się zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też najwięksi gracze na rynku. Założenie jest takie, że im większa firma, tym mniejszy poziom dofinansowania otrzymuje. A jakie projekty otrzymały środki na realizację? Najlepiej ocenione przez ekspertów w ostatnim konkursie BIOSTRATEG to projekt pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” w konsorcjum naukowym z Grupą Azoty S.A, a w TECHMATSTRATEG najmocniejsze przedsięwzięcie to „Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)”, które realizuje grupa podmiotów VIGO System S.A. Kolejne konkursy w tych programach zostaną ogłoszone prawdopodobnie  w przyszłym roku.

Aktualnie trwa nabór wniosków w GOSPOSTRATEG, w którym głównymi wnioskodawcami są jednostki naukowe oraz podmioty wdrażające regionalną politykę. Przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w projektach jako podwykonawcy zadań zmierzających do osiągnięcia i wypracowania określonych rozwiązań, np.:

 • Modele zarządzania talentami w społeczeństwie.
 • Prospektywne metody identyfikacji i monitoringu wiedzy i technologii.
 • Miasta aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom.
 • Budowa i rozwój e-administracji, orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.
 • Mechanizmy zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.
 • Nowe modele działalności gospodarczej.

Warto więc śledzić „Bazę Konkurencyjności”, o której pisaliśmy tutaj, w poszukiwaniu aktualnych naborów na podwykonawców.

Fundusze dla branży IT

INFOSTRATEG to jeszcze zagadka. Aktualnie NCBiR zakończył poszukiwanie ekspertów, którzy mogliby opracować szczegółowe założenia tematyczne w zidentyfikowanych obszarach:

 • Przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć satelitarnych.
 • Metody informatyczne w medycynie spersonalizowanej, diagnostyce, terapii i chemoinformatyce.
 • Uczenie maszynowe w robotyce ze szczególnym uwzględnieniem sterowania autonomicznymi urządzeniami.
 • Cyberbezpieczeństwo dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji.
 • Inteligentne systemy sterowania, zarządzania i łączności.

Będą więc do pozyskania pieniądze na projekty w szeroko pojętej branży IT, której wartość m.in. dzięki dofinansowaniom rośnie w każdym kwartale.

INFOSTRATEG


Środki unijne – Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

W aktualnej perspektywie finansowej warto również zwrócić uwagę na POIR, który jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBiR w swojej ofercie konkursowej posiada propozycje dla przedsiębiorców m.in. takie jak: Projekty B+R przedsiębiorstw, Sektorowe programy B+R, Projekty aplikacyjne. Szczególnie ciekawe są te drugie ze względu na branżowość naborów na projekty firm. Aktualnie można składać wnioski aplikacyjne w ramach:

 • Programu Sektorowego PBSE, którego celem jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego,
 • Programu Sektorowego INNOSTAL, który zakłada zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego,
 • Programu Sektorowego INNOSBZ, który zwiększy konkurencyjność i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym.

Harmonogram konkursów dostępny jest tutaj i naprawdę warto go śledzić, gdyż pieniędzy na ciekawe projekty nie brakuje w różnych branżach. Środki unijne dla przedsiębiorców są na wyciągnięcie ręki, ale trzeba próbować sił w naborach.

You may also like