Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zasoby informacyjne

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz
ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Czwartek bez wizyty w internetowych zasobach polskich resortów byłby niepełny. Dotychczasowe analizy stron internetowych zaskakiwały mnie nieoczekiwanymi czasem materiałami. Wiele z nich mogło znaleźć zastosowanie w działaniach np. przedsiębiorców, obywateli i innych zainteresowanych osób. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego również jest niespodzianką, ale bynajmniej nie w tej wersji optymistycznej. Sprawdźcie sami, co autorka ma na myśli!

Architektura strony

Aby zacząć od początku, należy zwrócić uwagę na strukturę informacyjną witryny Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. Strona główna to feeria materiałów internetowych z główną domieszką czerwieni. Autorka uwielbia ten kolor, ale nosić, niekoniecznie czytać na czerwono… Obok podstawowego menu, strona główna została jakby pocięta na bloki tematyczne np. „Komunikaty”, „O Ministerstwie”, „Aktualności”, w których znaleźć można zarówno ikony, kalendarze, teksty, zdjęcia – wszystko! Sprawia to wrażenie, jakby strona się nie kończyła i trudno skupić się na szczegółach. Potrzeba dłuższej chwili, aby dotrzeć do interesujących wiadomości, gdyż brakuje w tych rozwiązaniach intuicyjności. Użytkownicy strony nie mają niestety łatwo.

 

Dla studentów

Jeśli jesteś na początku swojej drogi naukowej, warto skorzystać z portalu Wybierz Studia, które MNiSW opracowało z myślą o przyszłych studentach. Biorąc pod uwagę mało intuicyjną stronę główną resortu – czeka nas tutaj miłe zaskoczenie. Portal udostępnia mapę uczelni w Polsce oraz listę kierunków. Wyszukiwanie wymarzonego miejsca studiów odbywa się dzięki kilku kategoriom do wyboru:

 • Nazwa uczelni
 • Lokalizacja
 • Kierunki studiów
 • Przedmioty maturalne
 • Studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)
 • Rodzaj uczelni

Łatwo i szybko można sprawdzić, gdzie w Polsce można studiować agrobiologię lub analizę danych – Big Data. Portal funkcjonuje również w języku angielskim dla osób, które chcą przyjechać do Polski, aby się uczyć.

Wybierz Studia


Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

System został stworzony dla resortu Jarosława Gowina jako narzędzie do kreowania efektywnej polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Składa się z czterech komponentów:

 • POL-ON System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym,
 • PBN Polska Bibliografia Naukowa,
 • POL-INDEX Polska Baza Cytowań,
 • ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

I tutaj ponownie czeka nas mnogość bytów na stronie startowej systemu, który został stworzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy. Skupiono się więc, na wybranych usługach znajdujących się w systemie. Pierwszą z nich jest portal Inventorum, który łączy naukowców z przemysłem i biznesem. Jego założeniem jest zapewnienie dostępu do informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach innowacyjnych i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach. Aby korzystać z zasobów, należy założyć konto, uzupełniając wcześniej odpowiednie ankiety np. na temat kapitału intelektualnego. Biorąc pod uwagę statystyki – z portalu korzysta ponad 6 tys. użytkowników, w tym z prawie 400 firm.

Warto zwrócić uwagę na usługę udostępniająca wyniki badań w ramach prowadzonego monitoringu ekonomicznych losów absolwentów uczelni. Na podstawie państwowych rejestrów danych o absolwentach oraz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowane są raporty za dany rok dla wskazanej uczelni – aktualnie dostępne są dane za 2015 r. Jeśli jeszcze nie rozpocząłeś studiów – warto sprawdzić, jak się wiedzie absolwentom.

Monitoring absolwentów


Co i jak oni tam robią?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje różne programy oraz inicjatywy, które można znaleźć na podstawowej stronie resortu. W menu głównym znajduje się odniesienie do listy wszystkich przedsięwzięć. Aby ułatwić ich weryfikację, udostępniona została selekcja według kilku kategorii, np.:

 • Projekt uruchomiony
 • Ustawa czeka na podpis prezydenta
 • Prace na szczeblu międzynarodowym.

Niektóre z tych filtrów nie dają żadnych wyników, ale to jest sytuacja zmienna, biorąc pod uwagę organizację pracy resortu.

Lista projektów


Podsumowanie

Obok kilku przydatnych elementów na stronie internetowej MNiSW, z których skorzystać mogą przyszli studenci, naukowcy, przedsiębiorcy, nie da się przemilczeć kwestii mało intuicyjnej architektury informacyjnej. Z menu głównego można wybrać podstrony, i jest ich czasem tak wiele, że można się zgubić lub zapomnieć, o tym czego się szukało. Jakby nie było – w końcu to przecież wyższa szkoła, żeby umieć się znaleźć w zasobach informacyjnych tego resortu.

You may also like