Portal EUvsDisInfo jako podstawowe źródło w rozumieniu dezinformacji

by Katarzyna Kucia
0 komentarz

Dezinformacja jest jednym z narzędzi stosowanych przez Federację Rosyjską w celu szerzenia prokremlowskiej narracji w mediach. W walce o rzetelne informacje i przedstawianie prawdy powstają różnego typu projekty i organizacje. Jednym z nich jest EUvsDisinfo – unijny projekt grupy zadaniowej East StratCom działającej w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). 

EUvsDisinfo został stworzony w ramach bezpośredniego wykonania mandatu nadanego przez Radę Europejską w 2015 roku. Projekt powstał w związku z atakiem we wschodniej części Ukrainy oraz masową kampanią dezinformacyjną w 2014 roku. Portal stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Unii Europejskiej na rzecz walki z dezinformacją. Na oficjalnej stronie można znaleźć informacje, że głównym celem projektu jest

lepsze przewidywanie i identyfikowanie prowadzonych przez Federację Rosyjską kampanii dezinformacyjnych skierowanych przeciw Unii Europejskiej, jej krajom członkowskim i sąsiednim państwom, a także reagowanie na tego typu działania.

Do głównych zadań EUvsDisinfo należy:

  • zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat dezinformacji Kremla; 
  • edukacja na temat mechanizmów dezinformacji; 
  • wykształcenie u mieszkańców Europy wyczulenia/ nawyków na ataki i manipulacje z użyciem informacji rozpowszechnianych drogą cyfrową. 

Strona EUvsDisinfo udostępnia kluczowe materiały w 13 językach (od grudnia 2021 w języku polskim). Pozostałe treści dostępne są tylko w języku angielskim i rosyjskim.

Działalność EUvsDisInfo

Jednym z głównych elementów portalu jest dostępna w języku angielskim otwarta baza dezinformacji. Zebrane materiały można filtrować według 4 kryteriów: data, język, kraj oraz słowa kluczowe. Baza aktualizowana jest regularnie raz w tygodniu. Obecnie na stronie można znaleźć prawie 14 tys. potwierdzonych przypadków dezinformacji.

Istotną częścią działalności EUvsDisInfo jest cotygodniowy biuletyn – Disinformation Review. Dostępna w języku angielskim i rosyjskim subskrypcja zawiera podsumowanie trendów, informacje o aktualizacji bazy, oraz materiały obejmujące badania, artykułu i raporty na temat prokremlowskiej dezinformacji. 

EUvsDesInfo angażuje się również w działalność edukacyjną. Prowadzą szkolenia dla polityków, członków instytucji unijnych czy dziennikarzy. Aktywnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych oraz przygotowują raporty i materiały, z których korzystają przywódcy polityczni, badacze i ośrodki analityczne na całym świecie.

Na koniec warto wspomnieć o głosach krytyki skierowanych w stronę tego unijnego projektu. Z pewnością wątpliwości może budzić fakt przynależności do struktur Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Pojawiają się pytania, czy EUvsDisInfo jako organ EU reprezentuje jej interesy oraz czy nie lepiej, aby taki instrument był prowadzony przez organizację społeczeństwa obywatelskiego. Pomimo tych uwag EUvsDisinfo prezentuje unikalne i pionierskie podejście do walki z dezinformacją i jest nieporównywalne z innymi inicjatywami. 

Źródło:

Dezinformacja w UE – pomimo podejmowanych wysiłków problem pozostaje nierozwiązany, Europejski Trybunał Obrachunkowy

EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu

You may also like