Ministerstwo Sprawiedliwości – zasoby informacyjne

Prace resortu Zbigniewa Ziobry są jednymi z tych najczęściej komentowanych we wszystkich mediach, zarówno internetowych, jak i tradycyjnych. Wiele się dzieje, wydarzenia zmieniają się jak w kalejdoskopie, nie brakuje zainteresowania formalno-prawnymi działaniami w polskim społeczeństwie. Można wręcz stwierdzić, że Ministerstwo Sprawiedliwości to prawdziwa gwiazda polityki. Dzisiaj sprawdzimy, jak resort radzi sobie ze swoimi zasobami informacyjnymi. Zapraszamy do lektury!

 

Rejestry i ewidencje – od razu jesteś lepiej uświadomiony

O Krajowym Rejestrze Sądowym pisaliśmy już tutaj, więc nie będziemy powielać tematu. Autorka zwróciła jednak uwagę na inne ciekawe zbiory danych. Czy wiedzieliście, że Ministerstwo Sprawiedliwości sprawuje pieczę nad takimi zawodami jak:

  • tłumacz przysięgły,
  • doradca restrukturyzacyjny,
  • komornik sądowy?

Dzięki prowadzonym rejestrom na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości łatwo można sprawdzić, gdzie znaleźć w pobliżu tłumacza przysięgłego. Czasami dokumenty uwierzytelnione są potrzebne na już, więc warto skorzystać z bardzo prostej wyszukiwarki na stronie resortu.

lista-tlumaczy-przysieglych

Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód na rynku – sformalizowany z początkiem 2016 r. Tak naprawdę zastąpił dotychczasowe działania syndyka, który zarządzał majątkiem przedsiębiorców będących w upadłości. Oczywiście nikomu nie życzymy takiej historii zawodowej, ale w razie konieczności warto wiedzieć, że rejestr doradców restrukturyzacyjnych zawiera nawet telefon komórkowy do danej osoby z właściwą licencją.

Krajowy Rejestr Karny to miejsce, w którym zarówno zwykły obywatel, jak i organizacje mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Chcesz sprawdzić swojego kontrahenta? Potrzebujesz pewności, że przyszły pracownik nie ma nic za uszami? To jest właśnie miejsce, gdzie po założeniu odpowiedniego konta, można uzyskać stosowne informacje.

 

Informator statystyczny

Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich  zajmuje się gromadzeniem danych statystycznych o działalności sądów powszechnych i wojskowych. W tej części do wglądu i wykorzystania znajdują się trzy typy dokumentów:

  • publikacje,
  • opracowania jednoroczne,
  • opracowania wieloletnie.

Dziennikarze, naukowcy, prawnicy, a także zainteresowani obywatele mogą sprawdzić, ile postępowań mediacyjnych zostało przeprowadzonych w danym okresie czasu lub ile skarg na przewlekłość postępowań zostało złożonych. Na podstawie ilości pobrań danych dokumentów widać, że największą popularnością dotychczas cieszyła się publikacja „Analiza działalności sądów powszechnych w latach 2011-2015”.

Jeśli kiedyś zastanawiałeś się czym jest probacja, pomocnictwo lub postępowanie adhezyjne, w tej części informatora znajdziesz zestaw przydatnych definicji. Z punktu widzenia zwykłego obywatela – autorka przyznaje plus za stosunkowo zrozumiały język wyjaśnień opublikowanych w tej części.

informator-statystyczny


Działalność lobbingowa, czyli jak się to załatwia

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje informacje na temat spływających zgłoszeń lobbingowych. Do wglądu każdego obywatela znajdują się dokumenty przedstawione przez organizacje, zajmujące się wdrażaniem poglądów i strategii różnych interesantów na planowane zmiany w ustawodawstwie. W spisie można znaleźć zarówno same zgłoszenia – z dokładnymi danymi interesariuszy oraz argumentacją w danej sprawie, jak też zbiorcze podsumowania. Czy na pewno wszystkie? Ciekawa lektura dla tych, którzy są przekonani, że mają wpływ na codzienne sprawy albo twierdzą wręcz odwrotnie. Ocenę autorka pozostawia indywidulanym zainteresowanym.

dzialalnosc-lobbingowa


Pokrzywdzeni

Biorąc pod uwagę zasoby informacyjne udostępnianie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie można pominąć portalu Pokrzywdzeni.gov.pl. Zgodnie z internetową ankietą, które jest dostępna w tym serwisie – aż 84% internautów jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, autorka serdecznie zachęca do analizy tego serwisu. Można dowiedzieć się, jakie prawa przysługują np. w przypadku kradzieży, oszustwa, przywłaszczenia mienia etc. Aby dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało „Informator pokrzywdzonego”. Jego forma to pytanie sytuacyjne wraz z odpowiedzią na nie, a właściwie prezentacja możliwych ścieżek postępowania. Kolejna forma podpowiedzi dla pokrzywdzonych to bezpłatna publikacja w formacie PDF, w której przedstawiono czterech bohaterów i ich problemy:

  • Zenobiusz, lat 45, lekarz pierwszego kontaktu w ubogiej przychodni;
  • Krystyna, lat 40, pracownik urzędu;
  • Jaś, lat 14, uczeń gimnazjum;
  • Tosia, lat 10, uczennica szkoły podstawowej.

pokrzywdzeni


Podsumowanie

Pomijając kontrowersje wokół resortu Zbigniewa Ziobry, z obywatelskiej odpowiedzialności autorka rekomenduje poświęcenie czasu antenowo-internetowego na zapoznanie się z przydatnymi informacjami. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś z Twoich najbliższych osób będzie potrzebował takich wskazówek.

Dodaj komentarz