Bazy danych i zasoby informacyjne Światowej Organizacji Zdrowia WHO

by Rynek Informacji
0 komentarz

Światowa Organizacja Zdrowia WHO podejmuje działania o światowym zasięgu w celu poprawy  i ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Jednym z obszarów działań WHO jest prowadzenie działalności informacyjno-statystycznej.

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization), jest jedną z organizacji działających w ramach ONZ. Powstała w 1948 roku i od tego czasu jej głównym zadaniem jest ochrona zdrowia. Obecnie do WHO należą 194 państw. Polska jest krajem członkowskim od początku istnienia WHO.

Jaka jest idea WHO?

Ideą WHO jest zwiększanie współpracy między państwami w celu poprawy i ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Dzięki temu zwalczane są epidemie chorób zakaźnych, ustalane jednolite normy dotyczące składu leków oraz jakości żywności, rozwija się służba zdrowia, szkolnictwo i oświata medyczna. WHO zajmuje się również działalnością informacyjno-statystyczną.

Bazy danych WHO

WHO stale aktualizuje swoje bazy danych i podaje nowe informacje dotyczące chorób, populacji i służby zdrowia w celu globalnego monitorowania sytuacji zdrowotnej. Dlatego też, aby dostać jak najnowsze dane, należy je pobierać wtedy, gdy potrzebujemy.Wszystkie bazy danych WHO dostępne są w zakładce Global Health Observatory GHO.

Strony tematyczne Global Health Observatory dostarczają danych i analiz światowych problemów zdrowotnych. Każda strona zawiera linki do odpowiednich stron internetowych na omawiane tematy.

 who1

Repozytorium danych GHO zapewnia dostęp do ponad 50 zestawów danych na temat zdrowia, które dostępne są bezpłatnie on-line. Dane te można pobrać w różnych formach, m.in. EXCEL,HTML.

Co zawierają bazy WHO?

W bazach WHO można w nich znaleźć m.in. informacje dotyczące:

  • poziomu śmiertelności
  • chorób zakaźnych
  • przemocy i urazów
  • dane dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju

Milenijne Cele Rozwoju (MDG) to najważniejsze zadania, jakie wyznaczyło WHO i które członkowie ONZ zobowiązali się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ do 2015 roku. Jest to osiem zadań – osiem obszarów najważniejszych działań: żywienie dzieci, zdrowie matki i dziecka, zdrowie reprodukcyjne, szczepienia, HIV/ADIS, gruźlica, malaria, choroby zaniedbane, woda i kanalizacja. (MDG)

GHO udostępnia również sprawozdania na temat aktualnej sytuacji i tendencji w zakresie kwestii zdrowotnych priorytetowych. Sprawozdania publikowane są co rok w publikacji World Health Statistics. Tu GHO przedstawia statystyki dla kluczowych wskaźników zdrowotnych w skali rocznej oraz krótkie sprawozdania. Ponad to GHO udostępnia raporty dotyczące sprawozdań w sprawie zdrowia kobiet i obciążenia chorobami. W zakładce tej możemy również znaleźć linki do statystycznych sprawozdań dotyczących konkretnych chorób. Wszystkie materiały dostępne są w formie pdf.

Statystki lokalne

Statystykach lokalnych zgromadzone są najważniejsze dane statystyczne dotyczące zdrowa dla każdego kraju. Udostępniane tu dane WHO opracowuje w ramach ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Galeria

Natomiast w zakładce „Galeria” znajdziemy obszerną listę map na istotne tematy zdrowotne. Mapy są klasyfikowane według tematów i mogą być przeszukiwane według słów kluczowych. Mapy dotyczą tematów zdrowotnych, takich jak: alkoholizm, zdrowie dzieci, HIV/AIDS, malaria czy kontrola tytoniu. Dzięki wizualnej formie przedstawiania danych łatwiej jest pokazać i uwidocznić skale problemów zdrowotnych na świecie.

who3

Światowa Organizacja Zdrowia na swojej stronie udostępnia również wiele publikacji. Wyszukiwanie interesujących nas lektur ułatwia podział na 5 regionów WHO: Region Afrykański, Region Ameryk-PAHO, Region Azji Południowo-Wschodniej, Region Europejski, Wschodni Region Morza Śródziemnego oraz Region Zachodniego Pacyfiku. Wśród oferowanych publikacji można znaleźć takie pozycje jak: „Najlepsze praktyki w szacowaniu kosztów alkoholu – zlecenia dla przyszłych badań”, „Wytyczne dotyczące jakości powietrza w Europie” czy dokumenty polityczne np.: „Europejska Karta Walki z Otyłością”. W szybkim dotarciu do interesujących nas informacji pomogą nam bazy bibliograficzne oraz KTO Biblioteka Cyfrowa. Dostęp do wybranych publikacji WHO jest płatny, możemy wykupić wersję elektroniczną bądź zamówić wersję papierową na stronie Księgarni WHO.

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia WHO można znaleźć wiele informacji o problemach cywilizacyjnych związanych ze zdrowiem. Czytając raporty, publikacje i analizując statystyki widać efekty działań WHO. Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie poprzez szczepionki epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera i dżuma.

Autor: Agnieszka Brzozowska

You may also like