Baza danych statystycznych AMECO

by Patrycja Hrabiec Hojda
0 komentarz

Baza danych  AMECO zawiera najważniejsze roczne dane z zakresu rachunków narodowych krajów Unii Europejskiej od 1960 r. Na podstawie tej makroekonomicznej bazy danych sporządza się i przedstawia oddzielnie obszerny załącznik statystyczny oraz szereg dokumentów statystycznych, które odnoszą się do danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym cyklicznie korygowane bilanse budżetowe.

 

ameco

Wydatki na życie w cenach bieżących w bazie AMECO, źródło: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm

Dane umieszczane w bazie pochodzą w większości z Eurostatu uzupełnione o dodatkowe źródła krajowe i międzynarodowe. W bazie wszystkie dane podane są w walucie Euro.  Dane historyczne są przeliczone, aby ujednolicić bazę.

Informacje, jakie znajdziemy w bazie:

  • populacja i zatrudnienie
  • konsumpcja
  • dochód krajowy
  • produkt krajowy
  • handel zagraniczny
  • rachunki narodowe
  • dług publiczny

Dane w bazie możemy dostosować do własnych potrzeb, ograniczając wyniki do kraju lub odpowiednich lat. Dane możemy zapisać w formacie excel lub pliku tekstowym. Dla cześci danych dostęne są również wyniki.

Baza dostępna jest bezpłatnie na stronach Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco

You may also like