Zarządzanie informacją – nowe studia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

by Autor Gościnny
0 komentarz

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uruchamia od roku akademickiego 2014/2015 nowy kierunek studiów Zarządzanie informacją, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzanie informacją jest to, z jednej strony, wiedza na temat działań i zachowań człowieka, które prowadzą do efektywnego korzystania z informacji, w tym sposobów, zasad i narzędzi jej skutecznego wyszukiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania.

Z drugiej strony są to kompetencje praktyczne, które pozwalają sprawnie zdobywać, analizować, organizować i dostarczać odpowiednie informacje, we właściwym miejscu, w wymaganej formie, o odpowiednim poziomie jakości, które zaspokoją potrzeby informacyjne konkretnych ludzi, grup społecznych, podmiotów publicznych i gospodarczych.

Na zarządzanie informacją składa się:

 • rozpoznawanie potrzeb informacyjnych ludzi, instytucji, firm
 • wyszukiwanie, ocena i selekcja informacji
 • gromadzenie i zabezpieczanie informacji
 • organizowanie i porządkowanie informacji
 • udostępnianie i transfer informacji
 • opracowanie i prezentacja informacji
 • rozpoznawanie i interpretacja różnych zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu informacji w społeczeństwie (np. zniekształcenia informacji, manipulowanie informacją, uwarunkowania potrzeb informacyjnych, zachowania informacyjne).

Studia Zarządzanie informacją w Instytucie INiB UJ oferują możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzają realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w wielu kierunkach, jak:

 • projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka – to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją, menedżera informacji, czy menedżera zawartości serwisów internetowych;
 • usługi informacyjne dla nauki, edukacji, biznesu, administracji czy potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji;
 • tworzenie i zarządzanie kolekcjami cyfrowymi – to zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych w firmach i instytucjach, a także digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym oraz organizacja i prowadzenie cyfrowych archiwów;
 • bibliotekarstwo – to stabilność (biblioteki są wszędzie – tysiące bibliotek publicznych w całym kraju, biblioteki szkolne, akademickie, zakładowe, fachowe, kościelne) oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i za granicą, to łączenie tradycyjnej oferty z nowoczesnym podejściem do czytelnika i wdrażaniem cyfrowych technologii; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną studia dają absolwentom pełną możliwość zatrudnienia i szybkiego awansu zawodowego w bibliotekach;
 • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy obszaru nauki, techniki gospodarki i kultury, w tym także działalność wydawnicza i księgarska.

Szczegółowe informacje o studiach znajdują się pod adresami http://www.inib.uj.edu.pl/rekrutacja oraz http://www.inib.uj.edu.pl/zarzadzanie-informacja-studia.

You may also like