Infobroker – oferta pracy

by Rynek Informacji
0 komentarz
broker informacji praca

W związku z realizacją przez Fundację INFOBROKERSKA  dla Ministerstwa Zdrowia projektu ogłoszonego na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw w ramach działania

2.4 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa,

 zatrudni do zespołu projektowego poszukujemy osoby na stanowisko Infobroker

DO OBOWIĄZKÓW BROKERA INFORMACJI NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • stałe monitorowanie informacji w zadany temat,
 • sporządzanie codziennych i tygodniowych raportów medialnych,
 • raportowanie wykonanej pracy,
 • realizacja bieżących prac infobrokerskich związanych z projektem,
 • wspieranie działań marketingowych i promocyjnych projektu.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat),
 • pracę stacjonarną w biurze w Krakowie
 • narzędzia niezbędne do realizacji projektu,
 • szkolenie i bieżące wsparcie,
 • udział w prestiżowym projekcie.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • doświadczenie minimum 1,5 roku na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub/i monitorowaniem informacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • język angielski na poziomie średnio zaawansowanym.
 Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres fundacja@infobrokerska.pl w tytule wiadomości prosimy podać „Broker informacji (researcher)”. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października.

You may also like