Czy wiesz jak oceniać strony WWW?

by Autor Gościnny
0 komentarz
jak sprawdzić www

Ocena strony WWW i formy zaprezentowania informacji nie powinny mieć pierwszorzędnego znaczenia dla informacji pozyskanych z Internetu. Nie oznacza to jednak, że ocena ta nie jest ważna i nie odgrywa roli. Jakość wykonania strony WWW ma duże znaczenie dla użytkownika. Sposób zaprojektowania serwisu świadczy o dbałości o odbiorcę i jego komfort korzystania z witryny. Funkcjonalna strona WWW pozwala na szybkie i efektywne dotarcie do informacji. Ponadto dobrze zorganizowane treści przyswajają się łatwiej.

Korzystając ze stron WWW i informacji na nich zawartych warto wziąć pod rozwagę takie aspekty jak: wygląd i architektura strony, koszty i dostęp do informacji, technologia wykonania strony oraz pomoc i wsparcie dla użytkownika.

 

Wygląd i architektura strony

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jak została skonstruowana strona główna. Z jej poziomu użytkownik powinien mieć dostęp do najważniejszych usług, opcji czy narzędzi. Powinno być też dla niego jasne, czego strona dotyczy i jakie informacje może na niej znaleźć. Powszechnym zjawiskiem jest multiscreening, czyli odwiedzanie tej samej witryny na różnych urządzeniach dlatego strona główna powinna być responsywna i skalowalna, niezbyt długa, a jej układ powinien być płynny. Ponadto na całej stronie powinna obowiązywać tzw. zasada trzech kliknięć, gdy maksymalnie trzy kliknięcia doprowadzają użytkownika do każdej podstrony.

Narzędzia nawigacyjne powinny ułatwiać korzystanie z witryny. Dobrze zaprojektowana nawigacja sprawia, że strona jest przejrzysta i użytkownik wie, w którym miejscu serwisu się znajduje. Ważnym elementem nawigacyjnym jest mapa strony, pokazuje użytkownikowi całą strukturę portalu, może także przyspieszyć nawigowanie.

Oceniając wygląd i architekturę strony warto też zwrócić uwagę na układ treści – czy struktura informacji jest przejrzysta, czy zachowano równowagę między formą a treścią informacji oraz czy najważniejsze elementy zostały uwypuklone.

Ważnym aspektem jest typografia strony i tło. Czcionki powinny odróżniać się od tła i sprawiać, że tekst jest czytelny. Warto również zwrócić uwagę na sposób formatowania linków i łączy na stronie. Przyjęte jest, że łącza i odnośniki oznaczane są kolorem niebieskim – użytkownik intuicyjnie kliknie w hiperłącze nie zastanawiając się z czym ma do czynienia. Tło strony nie powinno być męczące, . By ułatwiać czytelność treści zaleca się by tło było koloru jasnego i dobrze kontrastowało z czcionką. Ponadto ważne jest by zamieszczone na stronie grafiki nie przeszkadzały w odbiorze informacji – zdjęcia bowiem nie pełnią formy ozdobników, ale służą do przekazania lub zilustrowania treści.

 

Koszty i dostęp do informacji

Ważną cechą stron WWW jest ich dostępność. Informacje na stronie powinny być osiągalne dla użytkowników w każdym czasie.  Dostępność wiąże się z aktualnością informacji. Informacja nieaktualna albo informacja niedostępna nie  zaspokaja potrzeb informacyjnych użytkownika strony WWW.

Warto dowiedzieć się czy użytkownik musi ponieść koszty za korzystanie z serwisu. Jeśli wymagane jest uiszczenie opłaty, musimy upewnić się, że otrzymamy materiały odpowiadające naszym oczekiwaniom i że będą one najwyższej jakości.

Wiele stron wymaga logowania przed dostępem do jakichkolwiek treści, tym samym utrudniając do nich dostęp. Użytkownik w takiej sytuacji najprawdopodobniej opuści stronę, dlatego należy precyzyjnie sformułować i określać, co użytkownik otrzyma po zalogowaniu się na stronę, do jakich treści, opcji czy narzędzi będzie miał dostęp.

Dobrze świadczy o autorze strony jeśli udostępnia on  treści nie tylko najnowsze ale także archiwalne. Jeśli autor nie zapewnia dostępu do tego typu treści, możliwe jest sprawdzenie ich za pomocą narzędzia Wayback Machine.

 

Technologia wykonania strony

Warto wziąć pod uwagę, czy strona została wykonana w najnowszej technologii, zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami. Ważne jest, by strona otwierała się tak samo w każdej przeglądarce i była dostosowana także do urządzeń mobilnych, zawierała na nich takie same funkcje i treści. Długość stron i czas ich ładowania to również ważne kwestie. Zbyt długie strony są uciążliwe i sprawiają, że treści nie są łatwe do przyswajania. Użytkownicy odwiedzają strony by zdobyć jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie, co sprawia, że nie będą chętnie czytać stron, które są długie i napisane ciągłym tekstem. Ponadto, jeżeli strona główna ładuje się zbyt wolno, użytkownicy najprawdopodobniej założą, że całość strony będzie ładowała się w ten sposób i nie skorzystają z treści przez nią oferowanych.

Istotne są także lustra stron. Są to w pełni funkcjonalne kopie stron, które pozwalają na przyspieszenie transmisji między serwerem a daną grupą użytkowników. Stosowane są jako kopia bezpieczeństwa. Pozwalają na odciążenie serwerów bardzo obleganych co zmniejsza ryzyko, że serwer w trakcie korzystania przestanie działać.

 

Pomoc i wsparcie dla użytkownika

Niewiele ponad połowa stron WWW oferuje funkcję pomocy.. Kryterium jej oceny powinna być użyteczność– czy i na ile pomaga rozwiązać problemy użytkowników. Pomoc na stronie powinna być opatrzona wystarczającą dokumentacją techniczną by zapewnić użytkownikom naprawdę dobrą i pomocną zawartość. Dobrze jest sprawdzić czy autor strony oferuje dział FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

Pomocne jest jeśli  strona umożliwia  użytkownikom dopasowanie jej do własnych potrzeb. Witryny informacyjne, zwłaszcza te duże, powinny posiadać wersję strony dopasowaną także do osób niedowidzących czy lektora treści dla osób niewidzących. Jeśli informacja jest publikowana w kilku językach, dobrze świadczy to nie tylko o wyższych kompetencjach twórców strony, ale także o  dbałości nie tylko o rodzimych użytkowników

 

Krytyczne spojrzenie na wyżej wymienione aspekty pozwoli nam stwierdzić, czy strona jest funkcjonalna i została wykonana z myślą i dbałością o użytkowników. A czy wiesz jak sprawdzić czy informacja jest prawdziwa?

 

Autor: Agnieszka Wojak, Studentka IINIB UJ, autorka poradnika online o ocenie jakości i wiarygodności informacji w Internecie

 

Wykorzystane źródła:

You may also like