Weryfikacja informacji o prawnikach

by Karolina Gorczyca
0 komentarz

W ostatnich tygodniach dość modne pojawiły się wirusy i próby wyłudzenia „na kancelarię”. Dodatkowo, rynek pełen jest różnorakich fachowców tytułujących się mecenasami, nie zawsze w sposób uprawniony. Poniżej o tym gdzie i jak sprawdzić czy rzeczywiście mamy do czynienia z adwokatem lub radcą prawnym?

„na kancelarię”

W ciągu ostatniego miesiąca pojawił się szereg informacji na temat ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty wysyłanych przez kancelarie, gdzie w treści maila z powołaniem na rzekome wierzytelności podawany jest link, którego kliknięcie miałoby udostępnić treść wezwania do zapłaty.  Oczywiście, z maila nie wynika ani to komu jesteśmy dłużni pieniądze, ani nawet z jakiego powodu. Dodatkowo, aby uwiarygodnić całą sytuację pojawia się także informacja, że oryginał dokumentu wysłany już został na nasz adres zameldowania.

W ubiegłym tygodniu sama otrzymałam dwa takie maile. Jeden z nich podpisany został „z poważaniem adw. Borys Pawłowski” drugi zaś „z wyrazami szacunku adw. Jerzy Duda”. Same adresy mailowe, z których otrzymałam wiadomości również wyglądały wiarygodnie, tym bardziej, że jeden z nich zdawał się być zarejestrowany w domenie @adwokatura.pl.

Przy czujnej lekturze maili od razu nasuwa się całe mnóstwo podejrzeń, co do autentyczności nadawcy maila. Często jednak w pośpiechu wiele osób nie zwraca uwagi na detale i bagatelizuje ich znaczenie.

Gdzie szukać?

Warto pamiętać, że oficjalne organy samorządy zarówno adwokackiego, jak i radców prawnych dają nam narzędzia do zweryfikowania, czy istotnie osoba, która się z nami kontaktuje posiada status adwokata lub radcy prawnego.

Rejestr adwokatów i aplikantów adwokackich prowadzony przez Naczelną Radę Adwokacką dostępny jest pod adresem: Po zaznaczeniu czy chodzi nam o adwokata czy o aplikanta i wpisaniu imienia i nazwiska wyszukiwarka odpowiednio daje nam możliwość sprawdzenia czy dana osoba jest aktywna zawodowo, gdzie prowadzi swoją praktykę, zaś w przypadku aplikantów, który rok aplikacji odbywają i w której Izbie Adwokackiej.

Rejestr radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzi Krajowa Izba Radców Prawnych pod adresem: http://rejestrradcow.pl/. W wyszukiwarce tej analogicznie jak w przypadku adwokatów można sprawdzić czy dana osoba jest radcą prawnym, czy aplikantem i jaka jest właściwa dla niej Izba.

Oczywiście samorządy lokalne posiadają także rejestry swoich członków, stąd w razie dalszych wątpliwości można także zadzwonić pod numer właściwej terytorialnie Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych, celem zweryfikowania posiadania uprawnień zawodowych osoby, która się z nami kontaktuje.

You may also like