Zmiany w prawie autorskim a monitoring mediów

by Autor Gościnny
0 komentarz

W poniedziałek, 5 października została podpisana przez Prezydenta RP znowelizowana ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której głównym celem jest całkowite wdrożenie do polskiego porządku prawnego określonych regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego. W praktyce oznacza to, że po wejściu ustawy w życie m.in. na rynku monitorowania mediów nastąpią zmiany.

W nowej ustawie znalazły się zapisy dotyczące m.in. zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenia wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienia opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej.

Podpisanie nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzedziła dyskusja dotycząca usunięcia art. 30 z prawa autorskiego, na co w swojej działalności, w sposób nieuprawniony, powoływały się niektóre firmy świadczące usługi monitoringu mediów. W ramach art. 30 prawa autorskiego możliwe było dotychczas korzystanie przez ośrodki informacji lub dokumentacji z utworów w zakresie tzw. dozwolonego użytku, bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego do wykorzystanego utworu wyłącznie w sposób analogowy i w celach niekomercyjnych. Ostatecznie w ramach nowej ustawy usunięcie art. 30 wzmacnia potrzebę uzyskiwania zgody podmiotów uprawnionych do wykorzystywanych utworów (w tym także artykułów, czy publikacji prasowych).

– Wydawcy czekali na te zmiany, bowiem na co dzień ponoszą znaczne koszty związane z powstaniem artykułów i sformatowaniem dziennika lub czasopisma, a niektóre podmioty funkcjonujące na rynku monitoringu mediów traktują je jako swoją własność, skanują i sprzedają dalej – powiedział Maciej Hoffman, dyrektor Izby Wydawców Prasy.To są nieuczciwe praktyki nie tylko wobec prasy, ale przede wszystkim wobec tych firm monitorujących, które uczciwie wykupują licencje i ponoszą związane z tym koszty – dodał Maciej Hoffman.

Monitoring mediów (press-clipping), który korzysta z materiałów prasowych będących utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, wymaga zgody twórcy lub organizacji zbiorowego zarządzania (tzw. OZZ), które go reprezentują. Twórca utworu lub reprezentująca go organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo zwrócenia się z odpowiednimi roszczeniami do podmiotu, który w sposób nieuprawniony korzysta z cudzego utworu.

Niniejsze zmiany w prawie autorskim są ważnym krokiem w uporządkowaniu rynku usług monitoringu mediów. Naszym zdaniem profesjonalna firma świadcząca usługi press-clippingu musi respektować prawa wydawców i autorów do publikacji, które monitoruje, bez konsekwencji dla swoich klientów – powiedział Tomasz Machałowski, specjalista do spraw kontaktów z wydawcami NEWTON Media.

Źródło: NEWTON Media

You may also like