Wyszukiwarki Organizacji Pożytku Publicznego

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Szukanie organizacji pożytku publicznego w Internecie następować może poprzez indywidualną kwerendę wyszukiwawczą, zrealizowaną za pomocą zwykłej wyszukiwarki internetowej lub poprzez wykorzystanie przygotowanych do tego typu poszukiwań specjalnych wyszukiwarek.

Wyszukiwarki Organizacji Pożytku Publicznego służą do wyszukiwania danych podstawowych o interesujących nas organizacjach non-profit. Niosą pomoc w momencie chęci zapoznania się z rodzajami i ilością występowania tych organizacji na wybranym obszarze terytorialnym lub zapoznania się z liczbą organizacji uzyskujących status OPP w  danym roku. Pomocne są także w poszukiwaniu organizacji w celu przekazania swojego 1% podatku.

Wśród podstawowych danych uzyskać można informacje o formie prawnej, miejscu prowadzonej działalności, dacie przyznania statusu OPP, numerze identyfikacji podatkowej, numerze identyfikacji REGON, numerze z KRS, adresie strony internetowej organizacji, zadaniach sfery pożytku publicznego, działaniach zamierzonych do sfinansowania z 1% podatku darczyńców oraz poznać pełną nazwę organizacji.

Organizacje o statusie OPP zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają obowiązek publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B lub poprzez stronę pozytek.gov.pl . Dzięki temu – z informacjami ze sprawozdań finansowych OPP, – możemy zapoznać się poprzez poszczególne wyszukiwarki OPP. Wiele organizacji pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem finansowym publikuje sprawozdanie merytoryczne, które również może stanowić kolejne źródło informacji na temat interesującej nas OPP.

 

Wyszukiwarki Organizacji Pożytku Publicznego działających w Polsce

W Polsce organami zobowiązanymi do prowadzenia rejestrów OPP są Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprzez Departament Pożytku Publicznego. W toku obowiązku udostępniania rejestrów OPP w Internecie, ministerstwa udostępniły wyszukiwarki on-line tych podmiotów.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z poszczególnymi sądami regionalnymi umożliwia wyszukiwanie OPP poprzez wyszukiwarkę podmiotów. KRS on-line jest najprawdopodobniej najczęściej wykorzystywanym rejestrem, choć nie zapewnia dostępu do sprawozdań organizacji i informacji o sferze zadań pożytku publicznego oraz informacji nt 1%. Korzystając z wyszukiwarki podmiotów musimy znać poprawne dane interesującej organizacji do wypełnienia kryteriów wyszukiwania i należy pamiętać o zaznaczeniu pola Organizacja Pożytku Publicznego.

Przycięty1

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotował odrębną wyszukiwarkę OPP. Pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do oprócz podstawowych danych uzyskujemy dostęp do wszystkich opublikowanych sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji. Dowiemy się także więcej o sferze zadań i celu przekazywania 1%. Wyszukiwarka przygotowana przez Departament Pożytku Publicznego umożliwia wyszukiwania nie tylko poprzez wskazanie jednego lub kilku haseł (jak nazwa podmiotu lub miejscowość). Korzystając z tej wyszukiwarki możemy uzyskać np. listę organizacji działających w ramach istniejących sfer zadań (wymienionych na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub listę organizacji uzyskanych status OPP w interesującym nas okresie. Narzędzie oferowane internautom przez Departament Pożytku Publicznego odwrotnie do Krajowego Rejestru Sądowego umożliwia wyszukiwanie poprzez niepełną nazwę organizacji. Uzupełnianie pól wyszukiwawczych w tej wyszukiwarce można zakończyć sortowaniem wyników wyszukiwania wg numerów KRS nadanym organizacjom.

Przycięty2

Popularnymi wyszukiwarkami tych organizacji są także wyszukiwarka udostępniona przez Ministerstwo Finansów i wyszukiwarka bazy.ngo.pl

Ministerstwo finansów w ramach portalu finanse.mf.gov.pl udostępnia skromną wyszukiwarkę OPP. Wyszukiwarka tak w porównaniu do wszystkich prezentowanych wyszukiwarek zawiera najmniejszą ilość kryteriów wyszukiwania oraz jest najrzadziej aktualizowana – raz na kilka miesięcy. Tymczasem przedstawione powyżej wyszukiwarki aktualizowane są na bieżąco.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,4097,ruszyla-baza-publikacji-sprawozdan-finansowych-organizacji-pozytku-publicznego.html

http://bazy.ngo.pl/

 

 

You may also like