Łazarski otwiera studia podyplomowe – analityk rynku

by Autor Gościnny
0 komentarz

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach firmy badawczo-analitycznej PMR oraz ekspertów od rozwiązań analitycznych, zarządzania projektami badawczymi, analizy konkurencji, zarządzania strategicznego i informatyki w zarządzaniu, Uczelnia Łazarskiego stworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych – Analityk rynku. Rekrutacja trwa do 30 września, a pierwsze zajęcia odbędą się już w październiku.

Obecnie firmy nieustannie szukają nowych rozwiązań na utrzymanie lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Rosnące tempo zmian gospodarczych wymusza na przedsiębiorcach konieczność ciągłego monitorowania i analizowania otoczenia biznesowego, aby podejmować właściwe decyzje, dlatego funkcja analityka rynku istotnie zyskuje na znaczeniu. W związku z tym, Uczelnia Łazarskiego uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych – Analityk rynku. Studia adresowane są do menedżerów i specjalistów, chcących doskonalić umiejętności w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i weryfikowania pozyskanych informacji, a także przygotowywania raportów biznesowych i analiz konkurencji.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem. Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. takich obszarów jak: definiowanie elementów rynku, wywiad konkurencyjny, badania rynku, infobrokering, analiza klienta, analiza finansowa konkurentów oraz partnerów handlowych, informacja biznesowa, due dilligence.

Dzięki projektowej formule studiów słuchacze wypracują kompetencje współdziałania i pracy w grupie oraz nabędą umiejętności określania priorytetów czy zdolność działania pod presją czasu. Wykorzystaną wiedzę będą mogli zastosować w wielu obszarach działalności firmy (budowanie strategii, komunikacja i marketing, zarządzanie finansami, sprzedaż produktów czy usług).
– Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec analityków rynku i brokerów informacji stają się coraz bardziej wymagające. Kandydaci do pracy na stanowiskach analitycznych muszą doskonalić swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie analiz rynkowych, aktualnych trendów i wykorzystywania sprawdzonych narzędzi. Już od października na Łazarskim będziemy przygotowywać słuchaczy do prowadzenia samodzielnych projektów doskonalących i poprawiających jakość pozyskanych informacji oraz wyniki analiz otoczenia biznesowego firmy. Pokażemy na praktycznych przykładach, jak sprawnie wykorzystywać i zarządzać informacją biznesową, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Pod opieką doświadczonych trenerów będziemy także rozwijać dobrą organizację pracy, systematyczność, cierpliwość, a także kreatywność w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań analitycznych. Kompetencje te są niezbędne w procesie pracy z informacjami i danymi biznesowymi, wpływają także na efektywność i szybkość realizowanych zadań – mówi dr Bartłomiej Bańkowski, kierownik studiów podyplomowych Analityk rynku Uczelni Łazarskiego.

Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r. Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-marketera/studia-podyplomowe/Analityk-rynku/

You may also like