Social media niedoceniane w polskich firmach

by Autor Gościnny
0 komentarz

Jak wynika z danych Digital Agenda for Europe, polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu w niewielkim stopniu używają mediów społecznościowych w celach biznesowych. Odsetek firm, które wykorzystują tego typu narzędzia jest mniejszy tylko w dwóch innych państwach Unii Europejskiej.

Odsetek polskich firm, które korzystają z social media wyniósł w 2014 roku 21,7%. W Rumunii było to o jeden punkt procentowy mniej. Najniższy odsetek dotyczył Łotwy (18,8%).

Firmy wykorzystujące media społecznościowe najczęściej można natomiast spotkać w Irlandii, na Islandii oraz Malcie (w państwach tych odsetek przekracza 60%).

Odsetek przedsiębiorstw które wykorzystywały media społecznościowe w celach biznesowych w 2014 roku (jako % ogółu firm)
MS w UE

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Digital Agenda for Europe

Źródło: rynekpracy.pl

You may also like