Elektroniczna Księga Wieczysta – czego i jak szukać?

by Karolina Gorczyca
0 komentarz
prawo do informacji publicznej

Internet jako powszechne źródło informacji pozwala na dostęp do szerokiej wiedzy i możliwości, w tym także do informacji związanych z nieruchomościami. Szczególnie pożytecznym narzędziem jest Elektroniczna Księga Wieczysta, pozwalająca na szybki i bezpośredni dostęp do ksiąg wieczystych.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta dostępna na stronie https://ekw.ms.gov.pl/ pozwala na przeglądanie aktualnych i zupełnych odpisów z ksiąg wieczystych. Odpis aktualny zawiera bieżące informacje związane z nieruchomością, odpis zupełny zaś wszystkie informacje i przekształcenia, jakie miały miejsce od założenia księgi wieczystej.

Jak uzyskać dostęp?

Aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej wystarczy wskazać jej numer i przepisać kod zabezpieczający. Osoba przeglądająca księgi nie musi być właścicielem nieruchomości, ani co ważne, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów – inaczej niż w przypadku pobierania wypisu z księgi wieczystej w sądzie rejonowym, tam bowiem w kasie sądu pobierana jest opłata: za odpis zwykły 30 zł, odpis zupełny 60 zł. Co ważne, w systemie elektronicznym nie ma możliwości odnalezienia księgi po nazwisku właściciela, czy po numerze działki – konieczny jest numer księgi wieczystej.

Czego szukać w księdze wieczystej?

Księga wieczysta podzielona jest na działy, do których przypisane są odpowiednie informacje. I tak zamieszczone są tam kolejno:

dział I-O – oznaczenie nieruchomości, w którym można sprawdzić numer działki ewidencyjnej, położenie nieruchomości, jej obszar

dział I-Sp – spis praw związanych w własnością

dział II – własność, zwiera dane o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz imiona rodziców danej osoby, a także wzmiankę o dokumentach stanowiących podstawę wpisu

dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia, obejmuje informacje związane z obciążeniami nieruchomości (np. droga konieczna), dział ten warto szczególnie dokładnie przejrzeć przed zakupem nieruchomości, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek

dział IV – hipoteka, obejmuje informacje o tym czy nieruchomość objęta jest hipoteką, a jeśli tak, to na czyją rzecz hipoteka została ustanowiona

W każdym dziale zamieszczone są także wzmianki o dokumentach stanowiących podstawę danego wpisu – np. o umowach sprzedaży, wykazach zmian gruntowych, czy postanowienia i wyroki sądowe.

Jak przeglądać dokumenty z księgi wieczystej?

Zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi w księdze wieczystej, a stanowiącymi podstawę wpisów, jest możliwe w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Co istotne, możliwość taką posiadają tylko właściciele nieruchomości lub ich pełnomocnicy. Osoba trzecia chcąc przejrzeć księgę wieczystą powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody do przewodniczącego wydziału. Wniosek taki musi zawierać informacje o jaką księgę wieczystą chodzi oraz jaki jest interes prawny wnioskodawcy, uzasadniający udostępnienie księgi wieczystej.

You may also like