Strategiczny wywiad rynkowy – nowe studia pod patronatem SCIP

by Autor Gościnny
0 komentarz

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów: Strategiczny wywiad rynkowy. Partnerem studiów została międzynarodowa organizacja SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals).

Kierownikiem studiów jest dr Adam Kowalik, który na co dzień zarządza zespołem strategicznego wywiadu rynkowego w polskim oddziale globalnej firmy doradczej EY. Nadzoruje realizację rocznie kilkuset zróżnicowanych zleceń dostarczenia ściśle określonych informacji oraz dostarczanie szeregu regularnych raportów wywiadowczych.

Program zajęć daje to słuchaczom możliwość rozwinięcia konkretnych i kompleksowych kompetencji niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów wywiadowczych oraz rozpoczęcia procesu budowania profesjonalnej komórki wywiadu biznesowego we własnej firmie, zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

Minimum 40% zajęć jest prowadzonych w formule interaktywnych warsztatów – słuchacze realizują ćwiczenia i symulacje dotyczące realnych sytuacji i typowych zadań oraz uczestniczą w licznych dyskusjach na kontrowersyjne tematy. Takie podejście gwarantuje rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy.

Wszyscy wykładowcy to doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się wywiadem biznesowym w swoich firmach lub prowadzący firmy oferujące usługi z zakresu wywiadu biznesowego. Wśród wykładowców są także osoby związane z pozyskiwaniem i analizą informacji w ramach agencji państwowych.

Studia skierowane są  między innymi do pracowników i menadżerów działów wywiadu rynkowego/biznesowego (specjalistów wywiadu biznesowego, specjalistów informacji biznesowej, specjalistów analizy wywiadowczej, detektywów, byłych pracowników administracji państwowej).

Oferta kierowana jest również do pracowników firm działających w branży wywiadu biznesowego (dostawcy usług,  analiz, informacji  wywiadowczych) oferujących np.: standardowe raporty o firmach, usługi detektywistyczne, brokering informacji, monitoring i agregację mediów, serwisy prawne i gospodarcze, serwisy biznesowe i ekonomiczne, serwisy branżowe i rynkowe, bazy danych firm i katalogi produktów, standardowe raporty o sektorach, research i analizy szyte na miarę, narzędzia IT wspierające działania wywiadowcze, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wywiadu biznesowego.

I edycja studiów planowana jest na październik 2014.

Szczegóły na stronie organizatora.

You may also like