Polska w Unii Europejskiej 2004-2014 – publikacja GUS

by Autor Gościnny
0 komentarz

1 maja 2014 mija 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację „Polska w Unii Europejskiej 2004-1014”.

Opracowanie prezentuje zmiany, jakie zaszły w Polsce w ciągu minionych 10 lat i jak statystycznie wygląda nasz kraj w stosunku do pozostałych państw członkowskich Unii.

Publikacja zawiera dane na temat:

 • sytuacji demograficznej
 • warunków życia
 • stanu zdrowia
 • rynku pracy
 • społeczeństwa informacyjnego
 • gospodarki, w tym produkcji i usług
 • zamożności gospodarstw

Opis analityczny uzupełniają wykresy, mapy, tablice, rankingi.

Główne źródła danych to:

 • GUS – dla Polski
 • EUROSTAT – dla krajów członkowskich
 • FAO – informacje ONZ do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
 • NBP

Jednym z elementów omówionych w publikacji jest zjawisko migracji w krajach europejskich. Publikacja podaje, że w roku 2012 wymeldowało się z pobytu stałego w Polsce ponad 21 tysięcy osób, natomiast zameldowało się na stały pobyt blisko 15 tysięcy obcokrajowców. Te liczby, oparte o dane meldunkowe, nie oddają prawdziwego obrazu migracji Polaków – według danych GUS tylko w roku 2011 z Polski wyjechało ponad 260 tysięcy naszych rodaków, przyjechało zaś do Polski blisko 160 tysiecy obcokrajowców. W ten sposób sytuujemy się na 4. miejscu w UE (po Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji) pod względem emigracji oraz na 6. (po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech, Hiszpanii i Francji) pod względem napływu imigrantów.

Stopa bezrobocia

Wstępując do UE w roku 2004 Polska miała najwyższy stopień bezrobocia wśród krajów członkowskich i wynosił on 19%. W tym czasie wskaźnik ten dla UE wynosił 9,2%. W kolejnych latach sytuacja na polskim rynku pracy poprawiała się i w roku 2008 zrównała się ze średnią UE ( bezrobocie w Polsce – 7,1%, UE- 7,0%). W roku 2013 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,3%, średnia dla UE kształtowała się na poziomie nieco wyższym – 10,5%.

Publikacja dostępna jest na stronieGUS.

Beata Karaś

You may also like