Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zasoby informacyjne

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz
ministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej

W marcu 2017 r. CBOS przeprowadził sondaż wśród Polaków, pytając ich o to, jak oceniają politykę państwa wobec rodziny biorąc pod uwagę Program „500+”. Tylko, albo aż – 52% ankietowanych uznało działania resortu Elżbiety Rafalskiej za dobre. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dba o swoje zasoby informacyjne? Sprawdźmy wspólnie.


Kolorowe jarmarki

Z perspektywy Jana Kowalskiego oraz Anny Nowak ten resort może być uznany za jeden z najważniejszych, ale po raz kolejny z perspektywy najzwyklejszego użytkownika, na stronie internetowej dzieje się za dużo. Tak jak w przypadku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, architektura informacji pozostawia wiele do życzenia. Po lewej stronie widać główne menu, a pod nim ikonki z odniesieniami do oficjalnych kont na portalach społecznościowych. Na samym dole tajemniczy blok tematyczny pod nazwą „Systemy IT”. Po kliknięciu jesteśmy już w części, która składa się z ikon, a tutaj już wszystko miga, kręci się i świeci. „Rejestr żłobków”, „Adopcje” czy „Centralna Aplikacja Statystyczna” dostępne są jedynie dla jednostek organizacyjnych i podmiotów podległych resortowi. Po prawej stronie serwisu widzimy kolejne ikony dedykowane projektom i programom MRPiPS, na dole również kolorowe, przewijane odnośniki tematyczne, a w środku jeszcze kolejne bloki z różnymi zagadnieniami. Ileż można?

Raporty i analizy dotyczące rynku pracy

Nie skupiamy się jednak tylko na tych powierzchownych zasobach i udało się wybrać kilka ciekawych propozycji. Z perspektywy przyszłego pracownika i przedsiębiorcy, warto wiedzieć, jakie są aktualne trendy gospodarcze. W tym względzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia kilka ciekawych raportów i analiz, które mogą być bardzo przydatne do podjęcia różnych decyzji – od biznesowych, po te życiowe. Można wyróżnić cztery typy proponowanych wyników badań:

 • Raporty / sprawozdania – tutaj udostępnione są np. informacje nt.:
  • zawodów deficytowych
  • sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
  • analiza rozwiązań wprowadzonych ustawami.
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce – najnowsze dane pochodzą z lipca 2017 r., więc można uznać je za wysoce aktualne.
 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki – przedstawione dane tabelaryczne obejmują np.
  • wykaz liczbowy na temat liczby pozwoleń wydanych na pracę w Polsce dla poszczególnych obywateli innych krajów
  • informacje na temat tego, gdzie najczęściej pracują obcokrajowcy w Polsce
 • Monitoring przepływu pracowników między Polską a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wypadają najsłabiej na tle pozostałych analiz, choćby z tego względu, że ostatnie dane pochodzą z maja 2011 r.

Te materiały na pewno znajdą również zainteresowanie wśród dziennikarzy, naukowców i kreatorów trendów edukacyjnych.


Wybrane serwisy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nie mogliśmy przeoczyć ikony przenoszącej do zasobów opracowywanych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Wśród nich również dostępne są analizy i raporty. Należy jednak zwrócić uwagę, że w większości są to dane dotyczące poprzednich lat i mogą posłużyć do analiz porównawczych. Wśród nich można znaleźć opracowania np. na temat Programu 50+ „Solidarność pokoleń” lub rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym.

departament-analiz-ekonomicznych


Sieć EURES
(EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. W Polsce czuwa nad nią właśnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli szukasz pracownika w UE to tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje przydatne to tego, aby zasilić swoje kadry nowym narybkiem.

Biorąc pod uwagę zakres działań resortu Elżbiety Rafalskiej, warto również zwrócić uwagę na portal dedykowany seniorom. Podstrona „Bezpieczny i aktywny senior” to miejsce, w którym nie brakuje ciekawych infografik dedykowanych tej grupie społecznej, ciekawych filmów edukacyjnych oraz bieżących komunikatów na temat wydarzeń tematycznych. Z perspektywy zasobów informacyjnych serwis zawiera np. publikacje na temat sytuacji osób starszych w Polsce.

bezpieczny-senior

Podsumowanie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje zasoby ciekawe dla każdego obywatela, jednakże przykryte płaszczem mało intuicyjnej architektury informacyjnej. Strona główna zawiera wiele elementów, aż za wiele. Zapraszamy do testowania możliwości oraz prezentowania własnych przemyśleń i wyników poszukiwań.

You may also like