Międzynarodowy konkurs stypendialny dla studentów INiB organizowany przez ProQuest

by Patrycja Hrabiec Hojda
0 komentarz

Wysokość stypendium to równowartość 5000 USD. Stypendium jest przeznaczone dla międzynarodowego środowiska studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (LIS – Library and Information Science) i jest przyznawane podczas corocznej konferencji Special Libraries Association (SLA) lub w lokalnym oddziale organizatora.

Stypendium Roger K. Summit przyznawane jest corocznie przez firmę ProQuest. Powstało ono na cześć dra Rogera K. Summit, założyciela baz danych Dialog, w dowód wdzięczności za jego wybitny wkład w naukę o informacji.

O stypendium mogą się ubiegać osoby posiadające status studenta, które uczestniczą w akredytowanym programie nauczania z zakresu INIB i które udowodnią swoje zainteresowanie elektronicznymi źródłami informacji. Wyboru stypendystów dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

  • wybitne osiągnięcia w nauce,
  • wykazanie zainteresowania elektronicznymi serwisami informacyjnymi,
  • udokumentowane prace, badani i doświadczenia naukowe
  • uzyskanie rekomendacji wydziału

Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 roku.

You may also like