Grecja – źródła informacji biznesowej

by Rynek Informacji
0 komentarz
Grecja informacjia biznesowa

Zmiany na greckim rynku przedsiębiorstw mogą sprzyjać zakładaniu nowych firm na terenie tego kraju. Greckie prawo nie jest w dużym stopniu skodyfikowane, co z jednej strony pozwala na pewną elastyczność, a z drugiej powoduje brak jasno określonych wytycznych w wielu aspektach prowadzenia biznesu. Opisane źródła mogą być przydatne zarówno w przypadku zakładania własnej firmy, jak i badania rynku greckich przedsiębiorstw.

 

Aby otworzyć działalność gospodarczą w Grecji, cudzoziemiec musi posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej (gr. ΑΦΜ – AFM), umowę najmu, kupna bądź bezpłatnego udostępnienia siedziby firmy. Konieczne jest też posiadanie pozwolenia na pobyt w Grecji i rejestracja firmy w odpowiedniej Izbie Handlowej i Ogólnym Rejestrze Handlowym.

 

Ogólny Rejestr Handlowy

W obrębie Ogólnego Rejestru Handlowego (ORH – gr. ΓΕΜΗ), według założeń, już niedługo odnaleźć będzie można informacje o aktualnie działających podmiotach gospodarczych. Jednak obecnie portal posiada tylko opcje składania informacji o zakładanej firmie. Dodatkowo portal zawiera informacje teleadresowe wszystkich izb handlowych, co ułatwia kontakt z odpowiednią placówką tego typu w celach rejestracyjnych.

 

Grecki Urząd Statystyczny

Z uwagi na niedawno przeżywany kryzys greckiej gospodarki, warto monitorować dane statystyczne na ten temat. Zarówno prowadzący działalność, jak i planujący otwarcie firmy w Grecji, powinni sprawdzać wyniki statystyczne kraju na stronie Greckiego Urzędu Statystycznego. Na portalu odnaleźć można szereg publikacji on-line opisujących wyniki finansowe przedsiębiorców z określonych branż, jak również dane statystyczne odnoszące się do poszczególnych sektorów biznesowych.

 

Portal biznesowy Vrisko.gr

Przykładem greckiego portalu biznesowego jest Vrisko.gr. To agregator firm, za pomocą którego można uzyskać informacje o przedsiębiorcach z danego obszaru oferujących określone usługi. Dodatkowo odpowiednie narzędzie pozwala sprawdzić poprawność Numeru Identyfikacji Podatkowej (ΑΦΜ), a po wpisaniu prawidłowego numeru, przekazuje informacje o nazwie i adresie przedsiębiorstwa.

 

Portal Promocji Eksportu

Bogatym źródłem informacji o greckim rynku biznesowym jest międzynarodowy Portal Promocji Eksportu. Na stronie odnaleźć można informacje o wpływie kryzysu na grecką gospodarkę, poziomie importu i eksportu czy analizy rynkowe wiodących sektorów gospodarczych (np. spożywczego, energetycznego, jachtowego). Portal zawiera także bazę teleadresową organizacji wspierających wymianę handlową w UE.

You may also like