Grecja – źródła informacji biznesowej

Marcin Karwowski

Zmiany na greckim rynku przedsiębiorstw mogą sprzyjać zakładaniu nowych firm na terenie tego kraju. Greckie prawo nie jest w dużym stopniu skodyfikowane, co z jednej strony pozwala na pewną elastyczność, a z drugiej powoduje brak jasno określonych wytycznych w wielu aspektach prowadzenia biznesu. Opisane źródła mogą być przydatne zarówno w przypadku zakładania własnej firmy, jak i badania rynku greckich przedsiębiorstw.

 

Aby otworzyć działalność gospodarczą w Grecji, cudzoziemiec musi posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej (gr. ΑΦΜ – AFM), umowę najmu, kupna bądź bezpłatnego udostępnienia siedziby firmy. Konieczne jest też posiadanie pozwolenia na pobyt w Grecji i rejestracja firmy w odpowiedniej Izbie Handlowej i Ogólnym Rejestrze Handlowym.

 

Ogólny Rejestr Handlowy

W obrębie Ogólnego Rejestru Handlowego (ORH – gr. ΓΕΜΗ), według założeń, już niedługo odnaleźć będzie można informacje o aktualnie działających podmiotach gospodarczych. Jednak obecnie portal posiada tylko opcje składania informacji o zakładanej firmie. Dodatkowo portal zawiera informacje teleadresowe wszystkich izb handlowych, co ułatwia kontakt z odpowiednią placówką tego typu w celach rejestracyjnych.

 

Związek Greckich Izb Handlowo- Przemysłowych

Na stronie Związku Izb Handlowo – Przemysłowych można bardzo szybko dokonać wyszukiwania firmy z konkretnego obszaru terytorialnego bądź określonej branży. Mechanizm pozwala wykorzystać także nazwę firmy czy kod pocztowy obszaru, na którym zarejestrowana została działalność gospodarcza. Profile poszczególnych podmiotów zawierają rozbudowany opis firmy, szczegółowe dane teleadresowe, lokalizację firmy na mapie, słowa kluczowe dobrane do rodzaju działalności, godziny otwarcia i linki do zasobów zewnętrznych – strony WWW przedsiębiorstwa czy profili w mediach społecznościowych.

 

Grecki Urząd Statystyczny

Z uwagi na niedawno przeżywany kryzys greckiej gospodarki, warto monitorować dane statystyczne na ten temat. Zarówno prowadzący działalność, jak i planujący otwarcie firmy w Grecji, powinni sprawdzać wyniki statystyczne kraju na stronie Greckiego Urzędu Statystycznego. Na portalu odnaleźć można szereg publikacji on-line opisujących wyniki finansowe przedsiębiorców z określonych branż, jak również dane statystyczne odnoszące się do poszczególnych sektorów biznesowych.

 

Portal biznesowy Vrisko.gr

Przykładem greckiego portalu biznesowego jest Vrisko.gr. To agregator firm, za pomocą którego można uzyskać informacje o przedsiębiorcach z danego obszaru oferujących określone usługi. Dodatkowo odpowiednie narzędzie pozwala sprawdzić poprawność Numeru Identyfikacji Podatkowej (ΑΦΜ), a po wpisaniu prawidłowego numeru, przekazuje informacje o nazwie i adresie przedsiębiorstwa.

 

Portal Promocji Eksportu

Bogatym źródłem informacji o greckim rynku biznesowym jest międzynarodowy Portal Promocji Eksportu. Na stronie odnaleźć można informacje o wpływie kryzysu na grecką gospodarkę, poziomie importu i eksportu czy analizy rynkowe wiodących sektorów gospodarczych (np. spożywczego, energetycznego, jachtowego). Portal zawiera także bazę teleadresową organizacji wspierających wymianę handlową w UE.

Dodaj komentarz