Włochy – Źródła informacji biznesowej

by Rynek Informacji
0 komentarz
Włochy informacja dla firm

Mimo dość oryginalnych zasad prowadzenia biznesu, jak na przykład zakaz hazardu w porze śniadania, obiadu i kolacji, Włochy są krajem, w którym rozpoczęcie działalności gospodarczej nic nie kosztuje. Opisane źródła mogą być przydatne zarówno w przypadku zakładania własnego biznesu, jak i badania włoskiego rynku.

Rejestracją przedsiębiorstw we Włoszech zajmuje się Urząd Skarbowy (Agenzia delle Entrante) oraz Izba Handlowa (Camera di Commercio). W zależności od wybranej formy prawnej Partita IVA (numer identyfikacji podatkowej) przydziela freelanserom (libero professionista) – Urząd Skarbowy, a pozostałym firmom Izba Handlowa.

Urząd Skarbowy

Na stronie Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrante) odnaleźć można bazę, która po wpisaniu numeru identyfikacji podatkowej (Partita IVA) udostępnia takie dane jak: pełna nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz data rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia funkcjonowania firmy. Jak wskazują koordynatorzy bazy, stanowi ona swoisty walidator, który pozwala potwierdzić istnienie danej firmy i poprawność numeru identyfikacji podatkowej.

Izby Handlowe

Firmy zobowiązane do rejestracji w Izbie Handlowej (Camera di Commercio Industria Artigianata Agricoltura – CCIAA), muszą odnaleźć właściwą terytorialnie placówkę. Wykaz wszystkich CCIAA, zasady rejestracji oraz informacje prawne, można znaleźć tutaj.

Rejestr Działalności Gospodarczej

We włoskim Rejestrze Działalności Gospodarczej odnaleźć można szereg wartościowych informacji. Niestety bezpłatna wersja rekordu zawiera tylko nazwę i adres firmy. Dodatkowe informacje (numer VAT, sektor działalności, status prawny, przedstawiciele i ich uprawnienia, oddziały) dostępne są na żądanie, po uiszczeniu stosownej opłaty.

Europejska Klasyfikacja Działalności

Codici Ateco, to strona pozwalająca zorientować się w strukturze podziału działalności gospodarczych we Włoszech. Po wybraniu odpowiedniego obszaru prowadzenia biznesu, system umożliwia uszczegóławianie do coraz konkretniejszych rodzajów działalności – od podstawowych, przez drugorzędne i trzeciorzędne, aż do rodzajów pomocniczych. Ostatecznie użytkownik otrzymuje szczegółowy opis wraz z kodem wybranej działalności.

Portal Promocji Eksportu

Ciekawym źródłem informacji o włoskim biznesie jest Portal Promocji Eksportu. Na stronie odnaleźć można analizy rynkowe wiodących sektorów gospodarczych (np. rolno-spożywczego, kosmetycznego, meblowego, energetycznego, motoryzacyjnego). Dodatkowo portal zawiera kilka baz teleadresowych – instytucji okołobiznesowych, organizacji wspierających wymianę handlową w UE, izb handlowych, zrzeszeń branżowych czy wywiadowni handlowych.

You may also like