Czym są zamówienia publiczne i jak je monitorować

by Bartłomiej Olechowski
0 komentarz
przetarg

Zamówienia publiczne to złożone procesy przetargowe, które obejmują nie tylko instytucje sektora publicznego i firmy zewnętrzne, ale także liczne kryteria i wymagania, których należy przestrzegać. Aby skutecznie konkurować o kontrakty, niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat sposobów poszukiwania odpowiednich informacji oraz nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Wyszukiwanie zamówień publicznych wymaga skrupulatności i wytrwałości, ponieważ ich publikacja rozproszona jest na różnych portalach, w zależności od wartości i zakresu zamówienia. Dodatkowo, firma, która chce skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych, powinna być dobrze przygotowana do wypełnienia procedur i formalności związanych z udziałem w przetargu oraz przestrzegania wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Według opracowania Urzędu Zamówień Publicznych, umowa będąca zamówieniem publicznym jest uznawana za umowę kwalifikowaną podmiotowo. Oznacza to, że w procesie przetargowym instytucja sektora publicznego jest zobowiązana do wyboru wykonawcy na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, a nie na podstawie indywidualnych preferencji lub innych okoliczności. Wymóg ten ma na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w procesie wyboru wykonawców oraz zwiększenie konkurencji w sektorze publicznym. Przestrzeganie zasad i procedur zamówień publicznych jest ważne dla zapewnienia rzetelnego i efektywnego wykorzystania publicznych środków finansowych.

Jak znaleźć informacje o zamówieniach publicznych?

Informacje o zamówieniach publicznych można znaleźć na różnych platformach. Do najważniejszych zaliczamy:

BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna, publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. BIPy służą do zapewnienia nieodpłatnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na której znajdziemy m.in.:

 • spis podmiotów, których dotyczą zamówienia publiczne
 • informacje o aktywnych podmiotach w BIP
 • informacje o podmiotach przeniesionych do archiwum BIP

Pamiętaj, że wszystkie podmioty publiczne i wykonujące publiczne zadania mają obowiązek przygotowania BIPu na swojej stronie.

E-zamówienia

To platforma udostępniająca usługi elektroniczne. Jej celem jest wspieranie realizacji procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym komunikacji elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami.

Na platformie możemy założyć darmowe konto demonstracyjne, które pozwoli nam na przeglądanie listy ofert.

BZP (Biuletyn zamówień publicznych)

To kolejna wyszukiwarka, dzięki której możemy znaleźć różne projekty. Wyszukiwarka pozwala nam filtrować oferty m.in. poprzez:

 • Rodzaj zamawiającego
 • Rodzaj zamówienia
 • Tryb zamówienia
 • Rodzaj ogłoszenia
 • Przedmiot zamówienia/Fraza
 • Kod CPV
 • Daty składania ogłoszenia
 • Terminy składania ofert
 • Adres zamawiającego
 • Adres wykonawcy
TED (Tenders Electronic Daily)

Internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

Gazety i portale branżowe jak portalzp.pl — informacje o przetargach i zamówieniach publicznych często pojawiają się w gazetach i portalach branżowych, które są specjalizowane w danym sektorze rynku.

Wiele informacji dotyczących zamówień publicznych jest tworzonych w języku angielskim. Przeglądanie stron w języku obcym możemy sobie ułatwić na dwa proste sposoby:

 • w przeglądarce Google Chrome – po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stronę, znajdziemy funkcję “przetłumacz na język polski”
 • instalacja w swojej przeglądarce rozszerzenia / wtyczki Google Translate. Pozwoli ci na tłumaczenie strony albo pojedynczych wyrazów

Jak dostawać powiadomienia o nowych przetargach?

Ustawienie alertów — na niektórych platformach można ustawić alerty, które powiadamiają o nowych przetargach i zamówieniach publicznych. Niedawno Kasia w swoim artykule o Google Alerts pisała jak ustawić takie powiadomienia, oraz jak pomogą nam one:

 • monitorować konkurencję i wizerunek naszej firmy,
 • śledzić informacje o wydarzeniach branżowych,
 • pozyskiwać nowych klientów.

Taką funkcję oferuje m.in. serwis e-zamówienia, w którym po znalezieniu interesującej nas oferty możemy zdecydować się na ustawienie przypomnień o jej statusie:

e-mail aktywacja subskrypcji biuletynu zamówień publicznych na platformie e-zamówienia
Mail z informacją o aktywacji subskrypcji na platformie e-zamówienia

Subskrypcja newsletterów — wiele stron internetowych i portali oferuje subskrypcję newsletterów, które informują o nowych zamówieniach publicznych w danym sektorze lub regionie.

Monitoring stron internetowych — warto regularnie odwiedzać strony internetowe jednostek sektora publicznego, na których publikowane są informacje o zamówieniach publicznych. Można też wykorzystywać wyszukiwarki takie jak wspomniane wyżej w artykule BIP, BZP czy e-zamówienia. Warte wspomnienia jest tu też narzędzie VisualPing, które sprawdza, czy na interesującej nas stronie pojawiła się jakaś aktualizacja.

Współpraca z firmami, które specjalizują się w przetargach oraz zamówieniach publicznych. Taka współpraca może pomóc w znalezieniu odpowiednich zamówień oraz w przygotowaniu dokumentów ofertowych.

Podsumowanie

Wiesz już jak szukać i monitorować informacje o przetargach. Poznaj ofertę naszych szkoleń, stworzonych na potrzeby firm, gdzie możesz dowiedzieć się jeszcze więcej. Uczymy jak szukać informacji biznesowej, by wyprzedzić konkurencję i nie tylko. 

Chcę wyprzedzić konkurencję na rynku.

You may also like