Jak Polacy radzą sobie z dezinformacją: wnioski z najnowszego raportu

by Katarzyna Kucia
0 komentarz
dezinformacja raport

W dobie cyfrowej, gdzie każdy ma potencjalny dostęp do szerokiego grona odbiorców, problem dezinformacji nabiera coraz większego znaczenia, co podkreśla najnowszy raport „Dezinformacja oczami Polaków”. Dokument ten, zaprezentowany podczas konferencji „Razem przeciw dezinformacji. 10 lat fact-checkingu w Polsce” 12 kwietnia 2024 roku, został opracowany przez Koalicję „Razem Przeciw Dezinformacji”. W skład koalicji wchodzą takie organizacje jak Stowarzyszenie Demagog, Fundacja Digital Poland i Związek Firm Public Relations.

Skala problemu i obszary najbardziej dotknięte dezinformacją

Dezinformacja, jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku, ma kluczowe znaczenie w sektorach takich jak zdrowie, energetyka, polityka i klimat. Wyniki badań wskazują, że dezinformacja nie tylko pogłębia społeczne podziały, ale również znacząco wpływa na zacieranie granic między faktami a fikcją, co podważa wzajemne zaufanie społeczne.

Odbiór dezinformacji

Interesujące jest, że prawie połowa badanych Polaków (46%) uznaje fake newsy i technologię deepfake za równie niebezpieczne. Prezeska ZFPR, Katarzyna Życińska, podkreśla, że wzrost zagrożeń związanych z manipulacjami przy użyciu sztucznej inteligencji wymusza na firmach, zwłaszcza tych związanych z mediami i komunikacją, przygotowanie się na bardziej skuteczne działania obronne.

Kto powinien zwalczać dezinformację?

Raport wskazuje, że Polacy najwięcej oczekują w tej kwestii od administratorów stron, portali i aplikacji (53%). Również od właścicieli dużych platform internetowych takich jak Google, Facebook, Apple, TikTok, Instagram i YouTube (50%). Około 40% respondentów uważa, że odpowiedzialność powinna spoczywać również na ekspertach branżowych, dziennikarzach, mediach oraz organach państwowych.

Propozycje działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu fałszywych informacji

Badani Polacy zgodnie popierają działania takie jak blokowanie zarabiania na fałszywych informacjach, obowiązek sprostowania nieprawdziwych danych oraz usuwanie fałszywych informacji przez główne platformy internetowe. To świadczy o rosnącej świadomości konieczności regulacji w przestrzeni cyfrowej.

Raport „Dezinformacja oczami Polaków” jest dostępny na stronie www.razemprzeciwdezinformacji.pl

You may also like