Gdzie znaleźć wskaźniki ekonomiczne? Trading Economics

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Opisywanie zjawisk w gospodarce tylko dla wybranych? Być może. Ale jest portal, na którym znajdziesz wszystkie wskaźniki ekonomiczne w sposób prosty i funkcjonalny zebrane i zestawione.

Wskaźniki ekonomiczne interesują głównie inwestorów, którzy śledzą rynki finansowe i sytuacje gospodarze. Wskaźniki bowiem opisują relacje między określonymi wielkościami ekonomicznymi i pozwalają na analizę sytuacji ekonomicznej oraz na przewidywanie przyszłych zmian, a tym samym na podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.

Wskaźniki ekonomiczne zawierają różne indeksy, raporty i dane ekonomiczne. Trading Economics to portal, na którym znajdziecie te dane. Informacje aktualne i historyczne pochodzące z 232 krajów obejmują m.in. kursy walut, indeksy giełdowe, rentowność obligacji rządowych, ceny surowców, podaż pieniądza, stopę bezrobocia i całą masę innych danych. Wszystkie wskaźniki pochodzą z oficjalnych źródeł, wprost od ich twórców, więc autorzy zapewniają, że są wiarygodne.

 

tradingeconomics

 

Portal założył Anotnio J. Fernandes Sousa i Anna Fedec w Nowym Jorku. Oboje zajmują się ekonomią, handlem i na informacji gospodarczej „zjedli zęby”. Interfejs dostępny jest w kilku wersjach językowych – w tym po polsku. Obok strony, gdzie znajdziecie wskaźniki, twórcy udostępniają także podstronę Ieconomics –  tu możecie sami „zadawać” pytania wyszukiwarce lub odnaleźć już gotowe odpowiedzi na pytania – to opcja dla tych, którym kłopoty sprawia samodzielne wyszukiwanie czy zestawianie danych. Istnieje możliwość zassania wszystkich danych w plikach excel na komputer domowy – jest to już jednak opcja płatna.

 

ieconomics

 

Baza danych najważniejszych wskaźników makroekonomicznych wybranych krajów jest często wykorzystywana do porównań, zestawień i analiz. Powołanie się na dane pochodzące z portalu Trading Economis, na równi z danymi pochodzącymi np. z Eurostatu spotkacie na pewno nie raz.

You may also like