Znajdź informacje na temat usług publicznych – prezentujemy SMUP

by Luiza Rach
0 komentarz

System Monitorowania Usług Publicznych (w skrócie SMUP) to stosunkowo nowy system Głównego Urzędu Statystycznego, którego budowa została dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to jedna z mniej znanych baz Głównego Urzędu Statystycznego, której celem jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. 

Monitorowane obszary usług są dość szerokie i zawierają zagadnienia takie jak edukacja, lokalna polityka społeczna, kultura i rekreacja, drogownictwo i transport, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, inwestycje i budownictwo, geodezja i kartografia, oraz podatki i opłaty lokalne. 

Lokalne dane na wyciągnięcie ręki 

SMUP podzielony został na dwie części: interfejs podstawowy i analizy zaawansowane. Obie korzystają z tego samego zbioru danych, różnią się jedynie sposobem nawigacji w systemie. Interfejs podstawowy na początku pozwala na wyborów jednego z wymienionych powyżej obszarów tematycznych, a następnie sugeruje konkretne usługi i wskaźniki dla różnych obszarów kraju. Zakres terytorialny można wybrać z interaktywnej mapy lub wpisać samodzielnie. 

Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych 

Dużą zaletą SMUP jest umieszczenie danych w kontekście. Oprócz wartości wybranego wskaźnika, system udostępnia tą informację na tle innych jednostek terytorialnych, a także pozwala na porównanie wskaźnika w czasie. Taki sposób prezentacji danych jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla przeciętnego użytkownika i pozwala na lepsze ich zrozumienie już na pierwszy rzut oka. 

Z kolei interfejs analiz zaawansowanych bardziej przypomina inny system GUSu, Bank Danych Lokalnych. W tym przypadku wymagany jest samodzielny wybór jednostki terytorialnej, usługi lub wskaźnika i zakresu czasowego. Po ich sprecyzowaniu, oczom użytkownika ukaże się standardowa tablica z danymi, a także szereg opcji. 

Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych 

Dane można przeglądać na tablicy, wykresie, mapie lub umieścić w raporcie. Dodatkowo, użytkownik może swobodnie manipulować układem tabel i wykresów czy filtrować wyniki. Co ciekawe, przygotowane zestawienia można później umieścić w raporcie wraz z odpowiednym tytułem i opisem. Gotowy raport SMUP pozwala pobrać w wersji HTML lub PDF. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do swoich opracować w systemie mają możliwość rejestracji konta i przechowywania tam efektów swojej pracy w SMUP. 

Źródła danych SMUP  

Podstawę dla informacji zawartych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych stanowią zasoby statystyki publicznej, a także dane gromadzone przez administrację w wielu rozproszonych źródłach. Oznacza to, że SMUP nie jest jedynie nowym sposobem na wizualizację czy pracę z danymi dostępnymi już na przykład za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Udostępnia on wysokiej jakości dane na temat usług publicznych w jednym miejscu i w spójny sposób, w postaci wskaźników prezentowanych na poziomie gminy. 

You may also like