Zasoby informacyjne Światowej Organizacji Handlu (WTO)

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest zniesienie barier handlowych na rynku światowym i rozwijanie stabilnych reguł sprzedaży. WTO monitoruje zachodzące tendencje i kierunki zmian w handlu internacjonalnym, i gospodarce światowej. Jest wydawcą corocznych światowych raportów handlowych oraz prowadzi szeroką aktywną działalność informacyjną zgodnie z wyznaczonymi celami organizacji.

W ramach działalności informacyjnej kierowanej do państw członkowskich, WTO za pomocą witryn internetowych, baz danych, biblioteki i narzędzi interaktywnych, udostępnia nieodpłatnie zasoby informacyjne w postaci wiadomości, dokumentów, tekstów prawnych, statystyk, raportów, analiz, publikacji, modułów szkoleniowych i multimediów.

Zasoby informacyjne Światowej Organizacji Handlu zajmują pierwsze miejsce w rejestrach zasobów danych ekonomiczno-handlowych. Są one nieporównywalne pod względem różnorodności  kierunków zagadnień handlowych i ich skali terytorialnej do większości zasobów informacyjnych innych organizacji, funduszy bądź banków międzynarodowych. Jedynymi dorównującymi pod tymi względami zasobami są dane Banku Światowego, a w skali Europy, zasoby Eurostatu. Gros dany udostępnianych przez inne organizacje są równie cennymi zasobami lecz jednokierunkowymi tematycznie np. dotyczącymi tylko inwestycji, walut lub rynku pracy.

Bazy danych i Portal Trade Intelligence I-TIP

W postaci bazy danych WTO udostępnia m. in. dokumenty wewnętrzne, dane statystyczne, założenia regionalnych umów handlowych, informacje o zobowiązaniach akcesyjnych członków WTO, regulacje w zakresie handlu na warunkach preferencyjnych, informację o kodach taryfowych i analizy taryfy celnych. Najczęściej bazy dane roczne, rzadziej kwartalne i miesięczne. Bazy danych posiadają filtry ograniczające, pozwalające na selekcje wyszukiwanych zasobów do okresu lat, krajów i innych zawężeń. Pozyskane zasoby baz można pobrać najczęściej w formacie Exel i PDF. Bazy danych WTO posiadają przyjemne, przejrzyste interfejsy ora są proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Światowa Organizacja Handlu umożliwia dostęp do baz danych także dzięki powstałej odrębnej podstronie w postaci portalu Portal Trade Intelligence I-TIP. Portal ten jest zintegrowanym punktem informacyjnym zawierającym ponad 25.000 informacji na temat środków polityki handlowej.  Za pomocą portalu trafimy do następujących baz danych:

 • I-TIP Services – baza danych powstała w wyniku współpracy WTO z Bankiem Światowym; składająca się z informacji o handlu usługami, statystyk usług oraz porozumień handlowych,
 • I-TIP Goods – informacje o stosowanych środkach pozataryfowych w handlu towarami,
 • Tariff Analysis Online Facility and Tariff Download Facility – szczegółowe analizy taryf celnych, kodów taryfowych i informacje o imporcie;
 • Trade Monitoring Database – działania handlowe podejmowane przez członków WTO oraz kraje obserwujące,
 • RTA database i PTA database – regionalne umowy handlowe (RTA) i preferencyjne uzgodnienia handlowe (PTA),
 • Accession Commitments Database – baza danych uruchomiona od 2012 roku; dostarczająca informacje o zobowiązaniach akcesyjnych w obrębie WTO.
wto

Przykład danych statystycznych na stronie WTO

 

WTO DOCUMENTS ONLINE

Baza zwierająca ponad 100 000 oficjalnych dokumentów komitetów, rad, grup roboczych, dotyczących prac WTO. Udostępnione w niej materiały dostępne są w trzech językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim), w formacie PDF i Word wraz z możliwością pobrania. Baza od początku istnienia organizacji jest codziennie aktualizowana.

Baza WTO DOCUMENTS ONLINE zawiera sześć interfejsów wyszukiwawczych, z osobnymi filtrami zawężającymi zapytania wyszukiwawcze.

 • Recent documents  – ostatnio dodane dokumenty
 • Commonly-consulted – powszechnie wyszukiwane dokumenty
 • Documents for meetings – dokumenty ze spotkań
 • By topic – według tematów
 • Notifications – dokumenty zgłoszeniowe i powiadamiające
 • Advanced search- wyszukiwanie zaawansowane

 

Statistics database

Baza zawierająca dane statystyczne z możliwością pobrania wyników wyszukiwania w formacie Excel, Exe oraz HTML. Kroki wyszukiwawcze w bazie opierają się na wyborze kategorii, a następnie wyborze interesujących nas krajów. Podział materiałów zawartych w bazie podzielony został na następujące kategorie:

 • Trade profiles -informacja na temat sytuacji handlowej,
 • Tariff profiles – informacje na temat sytuacji rynkowych,
 • Services profiles – informacje na temat usług infrastrukturalnych,
 • Time series section – informacje na temat handlu międzynarodowego.
wto2

Profil handlowy państwa w bazie WTO Statsitic Database

 

International Trade and Market Access Data

Jest narzędziem do wizualizacji danych dotyczących międzynarodowego handlu i dostępu do rynku. Umożliwia tworzenie infografik dotyczących handlu, trendów w sprzedaży oraz taryf celnych. Do stworzenia wizualizacji zawierającej informacje najbardziej pożądane, narzędzie oferuje filtry ograniczające (kraj, rok, produkt, towar, sektor, wskaźnik, obrót handlu, rodzaj handlu). Podczas doboru zakresów danych, narzędzie automatycznie przekształca dane na infografice. Wizualizacja składa się z dwóch elementów: mapy świata i wykresu.

Infografiki mają charakter dynamiczny, dlatego niemożliwe jest ich pobranie na własny dysk. Interaktywność narzędzia opiera się na płynnym podglądzie danych, po przesunięciu myszki na interesujący obszar mapy bądź wykresu. Z kolei kliknięcie na zajmujący użytkownika obszar, przenosi go do zestawień tabelarycznych.

Pozostałe zasoby informacyjne WTO

Pozostałe zasoby informacyjne Światowej Organizacji Handlu są równie absorbujące. Strona internetowa WTO jest codziennie uzupełniana o handlowe wydarzenia światowe oraz informacje o spotkaniach, konferencjach i imprezach. Zasoby multimedialne to natomiast setki zdjęć, filmów a także podcastów. Bezpłatnie udostępniona jest również szeroka pula publikacji o parametrach i osiągnięciach działalności handlowych na świecie.

Przydatność baz WTO w pracy infobrokera i analityka rynku

Zasoby informacyjne WTO stanowią istotne źródło informacji na potrzeby analizy rynku handlu; zarówno w skali międzynarodowej jak i dla poszczególnych krajów. Przede wszystkim dotyczy to informacji prawnej dotyczącej wymiany handlowej, taryf, porozumień międzynarodowych, unii celnych itp.  Dla wstępnego rozponzania rynku, przeanalizowania podstawowych wskaźników czy porównania ich pomiędzy krajami przydatne mogą być raporty zbiorcze WTO.

Jeśli jednak potrzebujemy danych statystycznych, które będą możliwie jak najświeższe a szeregi czasowe będą wystarczająco długie, by przeprowadzić ich zaawansowaną analizę, wtedy lepiej się zdecydować na korzystanie z zasonów lokalnych urzedów statystycznych czy instytucji odpowiedzialnych za obszar handlu w danym kraju. Dla danych dotyczących handlu międzynarodowego alternatywne źródło mogą stanowić np. Comext (dla państw UE) czy  UN Comtrade (ONZ). Ta ostatnia baza przyda się w szczególności wtedy, gdy mamy do czynienia z krajami bardziej egzotycznymi, gdzie bariera językowa może znacznie utrudnić pozyskanie danych z lokalnych źródeł.

You may also like