Zasoby informacyjne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Organizacja zrzeszająca trzydzieści cztery demokratyczne państwa z wysokim Human Development Index jest forum zapewniającym platformę do porównywania doświadczeń, udzielania porad, ustalenia dobrych praktyk oraz do poszukiwań odpowiedzi na wspólne problemy w zakresie koordynacji polityk krajowych i międzynarodowych członków organizacji. Jednocześnie OECD wypracowuje zasady międzynarodowych stosunków gospodarczych, generuje, mierzy, analizuje i porównuje dane.

Zakres działalności OECD obejmuje obszary polityk rządów państw członkowskich. Obszarami tymi są m. in. administracja publiczna, przegląd gospodarczy, rynki finansowe, handel międzynarodowy, ochrona konkurencji i konsumenta, zaludnienie, rolnictwo, rybołówstwo, edukacja, zdrowie, energia, technologie informacyjne, inwestycje, innowacje, czy polityki takie jak: polityka ekonomiczna, terytorialna, ekologiczna, konsumencka, naukowa i technologiczna. Jej zasoby informacyjne składające się z wielu komponentów odpowiadają zakresowi działalności organizacji.

Znajdziemy tu: wszelkie normy, raporty, opracowania, analizy, statystyki, komunikaty, wiadomości, a także dorobek prawny w postaci umów, rezolucji, deklaracji oraz dokumentów programowych OECD. Spora część zasobów OECD jest dostępna po wykupieniu abonamentu lub zalogowaniu. Kopiowanie i pobieranie zasobów OECD jest dozwolone na użytek własny z warunkiem oznaczenia ich źródła oraz wskazania organizacji jako właściciela praw autorskich.

Rozmieszczenie zasobów informacyjnych za pomocą dwóch menu głównej strony internetowej, dostarcza zasoby w dwóch odmiennych zestawach. Daje to możliwość doboru zasobów w postaci: jednego typu danych, jak np. publikacje, baza danych lub zespołu wielu typów danych wyselekcjonowanych pod względem kraju bądź tematyki nas interesującej.

OECD iLibrary

OECD iLibrary jest serwisem zintegrowanym oferującym dostęp do wszelkich elektronicznych publikacji (publikowanych od 1998 roku) w postaci książek, roczników, raportów, periodyków, dokumentów roboczych i baz danych takich jak np. baz IEA, NEA, OECD Development Centre, PISA, ITF. OECD iLibrary to platforma w pełni dostępna po wykupieniu abonamentu aczkolwiek wiele obszarów treści dostępnych jest swobodnie dla każdego użytkownika. OECD Factbook, OECD Yearbook i OECD Observer są przykładami publikacji upowszechnionych bez subskrypcji.

OECD Factbook – roczniki statystyczne zawierające dominujące wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Wydawane w postaci książki tradycyjnej i elektronicznej oraz aplikacji na iPhone.

OECD Yearbook – roczniki poświęcone co rocznie innym zagadnieniom gospodarczym i społecznym. Wychodzące od 2011 roku, składające się z artykułów, które są częścią subskrypcji OECD Observer.

OECD Observer – magazyn prezentujący miarodajne i zwięzłe analizy globalnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

W Polsce subskrybentami są poszczególne uczelnie wyższe, a dla ogółu społeczeństwa dostęp do iLibrary umożliwia Oddział Gromadzenia i Uzupełniani Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały zawarte w iLibrary prezentowane są m. in. w formacie pdf, xls, ActiveChart, a wielojęzyczne streszczenia publikacji w również w formacie ePub. OECD iLibrary  jest w pełni indeksowana przez Discovery Services: WorldCat Discovery i Summon.

Kiedy korzystać? Zasoby biblioteki OECD są szczególnie przydatne gdy potrzebujemy nie tylko samych twardych danych statystycznych odnośnie określonego zagadnienia, ale także komentarza wskazującego na trendy, analizującego statystyki i wyjaśniającego je.

OECD Data

OECD Data jest miejscem do wyszukiwania i porównywania danych OECD. Oprócz prostego wyszukiwania z dwoma filtrami: tematu i kraju, OECD data dostarcza listę wszystkich baz danych organizacji oraz prezentuje ostatnie wiadomości i polecane wykresy danych. OECD Data zapewnia także dostęp do zasobów statystycznych w postaci przekierowań do hurtowni danych OECD.Stat Extracts oraz Data Lab – galerii infografik. Aktualnie standardem przy zbiorach danych światowych organizacji jest występowanie infografik. W przypadku OECD istnieją interaktywne wizualizacje informacji, które można modyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami.

OECD Statistics

Jest to baza statystyk, z pozoru wyglądająca dość niepozornie z racji swojej architektury i sposobu zorganizowania danych, jednak mieszcząca w sobie ogromne zasoby. Najwygodniej jest przeglądać bazę wg tematów w lewym panelu, a po wybraniu interesującego zagadnienia mamy możliwość doprecyzowania szeregu filtrów: wskaźnik, zasięg geograficzny, zakres chronologiczny itd.

Zasoby_OECD_w tekście

Dzięki bazie uzyskujemy w jednej chwili porównywalne dane dla wielu krajów, co jest szczególnie ważne, gdy zestawiamy ze sobą kraje z UE z tymi spoza wspólnoty (nie możemy skorzystać z wyłącznie z Eurostatu). To znacznie ułatwia zadanie. Niestety dostępność danych dla poszczególnych krajów nie jest taka sama we wszystkich obszarach tematycznych, np. statystyki rynku pracy dostępne są dla 25 do 28 krajów, w zależności od wskaźnika, a analizując rynek ochrony zdrowia można liczyć na dane dla 41 krajów raportujących do OECD (niektóre nie należą do organizacji). Mimo tego, że członkowie OECD mają obowiązek raportowania, w praktyce wygląda to różnie, wskutek tego niekiedy spotkamy się ze sporymi brakami w danych.

OLIS

Oprócz wymienionych sekcji istnieje kolejny zbiór zasobów OECD – serwis informacyjny OECD’s Online Information Service OLIS w postaci Intranetu. Jest serwisem Gateway skierowanym do jednostek rządowych. Dostępny po zalogowaniu umożliwia bezpośredni dostęp do: banków danych dokumentacji wewnętrznej i danych statystycznych o państwach członkowskich, strony internetowej OECD, poszczególnych publikacji jaki i poczty elektronicznej.

Podsumowując, są to wybrane zasoby OECD, które mogą być dużą pomocą w pracy infobrokera czy analityka rynku. Może baza statystyk nie należy do najprzyjaźniejszych w pierwszym kontakcie, ale warto się jej nauczyć, później praca z nią idzie już jak po maśle. Pozostałe sekcje w znacznym stopniu przypominają rozwiązania znane nam już z innych organizacji międzynarodowych.

You may also like