„Człowiek – Nauka. Technologia. Informacja” relacja z konferencji

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek – Nauka. Technologia. Informacja” odbyła się 20 marca br. w Toruniu. Była to pierwsza edycja konferencji organizowana przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT.

Koło powstało w 2014 roku, z połączenia trzech kół (Prasoznawczego Koła Naukowego, Koła Naukowego Specjalistów Informacji i Doktoranckiego Koła Naukowego „Książka. Informacja. Media”), wcześniej działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Uczestniczyli w niej prelegenci i słuchacze z sześciu ośrodków naukowych (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Wygłoszone zostały dwadzieścia trzy referaty, poruszające różnorodne zagadnienia w obszarze tematyki konferencji.

Konferencja rozpoczęta została serdecznym powitaniem wszystkich uczestników przez sekretarza konferencji mgr Marcina Karwowskiego i dr hab. Ewę Głowacką, prof. UMK, dyrektor IINiB UMK. W pierwszej sesji zatytułowanej „Człowiek – Nauka” poruszone zostały tematy różnorodnych przestrzeni edukacyjnych, ich zasobów, działalności edukacyjnej polskich bibliotek, projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu i dobrych praktyk w uprawianiu nauki.

Kolejne dwie sesje nazwane „Człowiek i technologia” oraz „Człowiek a technologia” skupiały wystąpienia dotyczące technologii w życiu człowieka i relacji człowiek – technologia. Usłyszeć podczas nich można było o Raspberry PI, narzędziach Google, mediach społecznościowych a także o nieefektywnej edukacji, psychologii wirtualnego komunikatu czy wsparciu użytkownika w interfejsach bibliotek cyfrowych i tagowaniu w narzędziach społecznościowych.

Ostatnia sesja „Człowiek – Informacja” przybliżyła uczestnikom różnorodne rodzaje informacji i zasoby informacyjne. Referaty prezentowały sposoby informowania o marce (brand journalism) i metodach jakościowych w mierzeniu informacji. Nie zabrakło także referatów o informacji publicznej, regionalne i teatralnej.

Każda z sesji zakończona była wspólną dyskusją uczestniczących.

W najbliższym czasie na stronie internetowej konferencji pojawi się repozytorium prezentacji multimedialnych przygotowanych i wykorzystanych przez prelegentów podczas wygłoszenia referatów. Zapraszamy serdecznie: http://konferencja.strikingly.com/

Patronat medialny nad konferencją objął Rynek Informacji, natomiast sponsorami konferencji byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, NT – Projekt Nina Kruczek i Instytut Książki MAK+.

You may also like