Rynek IT a centra danych

by Autor Gościnny
0 komentarz

Dynamicznie rosnący popyt na rozwiązania w chmurze i centra danych będzie napędzał rynek IT. Firmy z branży spodziewają się także rozwoju usług outsourcingowych – dziś poziom ich wykorzystania sięga 20–25 proc. Polska ma wciąż jest w tyle wysoko rozwiniętymi za krajami, gdzie odsetek ten wynosi 80 proc.

– Potencjał wzrostu rynku, szczególnie w części dotyczącej centrów danych, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach – mówi agencji Newseria Biznes Tadeusz Czichon, prezes zarządu ATM SA, operatora centrów danych. – Pierwszą jest ogólny wzrost zapotrzebowania na centra danych i cloud, drugą – nadrabianie pewnych zaległości, które ma Polska w stosunku do krajów o bardziej rozwiniętym sposobie korzystania z usług IT.

Według raport PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015” wynika, że 17 proc. firm w Polsce korzysta z takich usług (o 4 proc. więcej niż rok wcześniej). W regionie środkowoeuropejskim Polska i Czechy zostały wskazane jako kraje o największym potencjale rozwoju tego typu usług.

Cały krajowy rynek cloud computingu wzrósł w 2014 roku o blisko 30 proc. Analitycy i firmy z branży prognozują utrzymywanie się tendencji wzrostowej.

64 proc. ankietowanych przez PMR firm IT oceniło, że najszybciej rozwijającym się segmentem rynku IT będzie chmura. Więcej wskazań (85 proc.) dotyczyło jedynie sektora mobile. Na segment data center wskazało 39 proc. firm, a na usługi outsourcingowe IT – blisko połowa.

Korzystanie z outsourcingu IT jest w Polsce na poziomie 20–25 proc., natomiast w krajach rozwiniętych – 80 proc. – tłumaczy Tadeusz Czichon. – Zatem tutaj dodatkowy potencjał wzrostu jest mniej więcej czterokrotny.

Czichon zaznacza, że do tej pory największymi klientami ATM, zarówno w obszarze data center, jak i segmentu transmisyjnego, były firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. W ostatnim czasie przybywa zamówień z branży IT.

Obserwujemy coraz większy wzrost zapotrzebowania na usługi wśród firm reprezentujących integratorów IT, firm świadczących usługi informatyczne czy produkujących software. Jest to związane z trendem przechodzenia technologii IT w kierunku rozwiązań chmurowych, które w tym momencie się świetnie wpisują w naszą ofertę – wyjaśnia prezes ATM, który z końcem listopada odchodzi ze stanowiska.

To nie są jedyne zmiany w strukturze klientów. Jak podkreśla Czichon, obok dużych operatorów telekomunikacyjnych i instytucji finansowych pojawia się coraz więcej firm małych i średnich.

Jest to grupa klientów o nieco innych potrzebach w zakresie naszych usług. Natomiast jednocześnie jest to część naszego biznesu, którą bardzo popieramy i chcemy rozwijać, dlatego że stabilizuje bardzo naszą ofertę i nasz biznes – wyjaśnia Tadeusz Czichon.

Analitycy rynku wskazują także na rosnące zainteresowanie zagranicznych podmiotów Warszawą jako lokalnym hubem telekomunikacyjnym. W najbliższych miesiącach – według PMR – popyt zewnętrzny powinien się stać znaczącym uzupełnieniem wewnętrznego.

Zdecydowana większość badanych firm spodziewa się utrzymania tendencji wzrostowej rynku. Tylko 9 proc. spodziewa się, że tegoroczny rozwój będzie na poziomie z 2014 roku.

You may also like