Źródła informacji regionalnej: Bank Danych Lokalnych

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Zasoby dostępne w Banku Danych Lokalnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny zawierają dane na poziomie lokalnym: województw, powiatów, gmin, w tym także miast.

Bank Danych Lokalnych jest zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska w Polsce. Największą chyba zaletą korzystania z nich jest wygoda i możliwość wygenerowania sobie rozmaitych zestawień do arkusza kalkulacyjnego, co pozwala na wygodną analizę i transformacje danych.

Jak wyszukiwać?

Na stronie startowej BDL otrzymujemy różnorodne opcje i moduły sposoby wyboru danych. Wedle dostępności danych i metodologii ich naliczania, dane w banku udostępniane są wg najniższych poziomów (w BDL najniższym poziomem jest miejscowość statystyczna – zbiór kilku miejscowości). Trzema podstawowymi opcjami wyboru danych są wybór danych wg podgrup cech, danych dla jednostki podziału terytorialnego i wybrane cechy w latach.

4 1

Dokonywanie wyborów danych możliwe jest również poprzez wygenerowanie agregatów danych. Agregowanie do powyższych poziomów niż miejscowość statystyczna możliwe jest wg jednostek terytorialnych zgodnych z podziałem administracyjnym lub układem nomenklatury do celów statystycznych NTS.

W BDL selekcja okresów sprawozdawczych w każdej opcji wyboru danych podzielony jest na dane roczne i krótkookresowe. Cechy, kategorie i grupy danych w każdej opcji wyboru są jednakowe.

2

Bank Danych Lokalnych

 

Dwa dostępne moduły wyboru danych – Portret terytorium i HERMIN – umożliwiają natomiast generowanie danych różnych kategorii tematycznych o wybranym obszarze oraz ewaluacje wpływów funduszy pomocowych z UE na procesy gospodarcze.

3

Bank Danych Lokalnych

Każdy proces wyboru danych w BDL oparty jest na rozwijaniu gałęzi cech, kategorii, grup i zaznaczeniu danych występujących po kolei w pojawiających się panelach.

4

Bank Danych Lokalnych

Metadane

Metadane na stonach BDL znadują się na odrębnej podstronie o nazwie Metadane. Poszukiwanie metadanych może odbywać w różnorodny sposób. Podstawowym rozwiązaniem jest wyszukiwanie poprzez Hierarchię danych banku.

5

Wygenerowane statystyki można z powodzeniem wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i swobodnie na nich pracować. Jest to zdecydowanie wygodniejsze niż próby przepisywania statystyk z publikacji GUS dostępnych w publikacjach w plikach pdf.

You may also like