Research personalny cz. 4 – społecznościowe portale zawodowe

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Zmiany na rynku pracy dotyczące sposobów i kanałów rekrutacji znacząco zwiększyły popularność społecznościowych portali zawodowych. Dla researchera to istna gratka, gdyż informacje z pierwszej ręki najczęściej weryfikowane są przez pracodawców i współpracowników. A co o Tobie można przeczytać na LinkedIn, GoldenLine czy Xing?

Społecznościowe portale zawodowe stanowią wyspecjalizowaną gałąź social mediów, która gromadzi i udostępnia informacje związane z karierą zawodową użytkowników. Podobnie jak Curriculum Vitae wyparło niegdyś życiorysy, tak teraz portale specjalistyczne informują o potencjalnych pracownikach dużo skuteczniej niż CV. Wśród portali zawodowych zrzeszających użytkowników, trzy cieszą się szczególnie dużym powodzeniem:

  • LinkedIn – pozwala na sprawdzanie informacji o konkretnych osobach, przeglądanie ofert pracy oraz przeszukiwanie treści wstawianych przez publikujących. Dla researchu personalnego, kluczowe będą kategorie informacji o użytkownikach: doświadczenie zawodowe (miejsca pracy, stanowiska, okresy zatrudnienia, zakresy obowiązków), wykształcenie (kierunki edukacji, afiliacje, okresy nauki, zdobyte tytuły i stopnie), zainteresowania (polubione firmy i kategorie zainteresowań), umiejętności (potwierdzenia posiadanych umiejętności w zakresie znajomości branży, narzędzi i technologii czy kwalifikacji interpersonalnych), osiągnięcia (kompetencje językowe, certyfikaty, projekty, kursy, wyróżnienia, publikacje), rekomendacje (polecenia innych użytkowników serwisu). Wyszukiwanie osób możliwe jest przez imię i nazwisko, stanowisko, firmę i uczelnię a także filtrowane z selekcją: lokalizacji, aktualnej i poprzedniej firmy, branży, języka profilu czy ukończonej szkoły).
  • GoldenLine – użytkownicy na tym portalu, mogą publikować informacje o sobie w kilku kategoriach: doświadczenie zawodowe (firmy, stanowiska, okresy zatrudnienia, zakresy obowiązków), edukacja (kierunki edukacji, nazwy uczelni, rodzaje studiów okresy nauki), specjalizacje (określenie branży aktywności zawodowej), języki (znajomość języków obcych wraz z oceną poziomu), umiejętności (deklaracje posiadanych umiejętności), projekty (nazwy projektów, okresy realizacji, zakres prac), grupy (grupy zainteresowań i afiliacji, do których należy użytkownik), dodatkowe informacje (szkolenia, organizacje członkowskie, hobby i inne). Dodatkowo portal umożliwia współpracownikom udzielanie rekomendacji, które pojawiają się w sekcji doświadczenie zawodowej. Wyszukiwanie osób możliwe jest tylko przy użyciu imienia i nazwiska; brak opcji filtrowania wyników.
  • Xing – ma podobną budowę do poprzednich portali zawodowych. Pozwala jednak na bardziej zaawansowane poszukiwania w zakresie: osób, ofert pracy, wydarzeń, newsów, grup i firm. Na profil użytkownika składają się sekcje: ma (wiedza, umiejętności i kompetencje), chce (oczekiwania, potrzeby kontaktu, możliwości), doświadczenie zawodowe (miejsca pracy, stanowiska, okresy zatrudnienia, adresy WWW pracodawców), wykształcenie (kierunki edukacji, uczelnie, okresy nauki, specjalizacje), języki (znajomość języków obcych), kwalifikacje (certyfikaty, potwierdzone umiejętności), nagrody (wyróżnienia i nagrody), organizacje (członkostwo, wolontariat), zainteresowania (hobby, pasje, działalność pozazawodowa). Wyszukiwanie osób możliwe jest przy wykorzystaniu wielu kryteriów: imię i nazwisko, stanowisko, firma i uczelnia, kompetencje, miasto, kod pocztowy, kraj. Dodatkowo długoterminowe wyszukiwanie może ułatwić alert, który dobrze skonfigurowany, będzie informował researchera o pojawieniu się użytkownika spełniającego kryteria.

Warto zaznaczyć, że portale zawodowe często proponują użytkownikom profile premium, które po dokonaniu stosownej opłaty, otwierają jeszcze większe możliwości wyszukiwawcze dla researchera. Niemniej, społecznościowe portale zawodowe są bardzo bogatym źródłem wiedzy personalnej nawet przy podstawowym użytkowaniu. Warto przyjrzeć się swojemu profilowi na wspomnianych serwisach – czego o Tobie dowiedział by się resercher personalny?

Kolejny artykuł z cyklu Research personalny będzie poświęcony mediom społecznościowym, jako źródłom informacji personalnej.

Poprzednie artykuły znajdziesz tutaj:

Research personalny

Research personalny cz. 2 – Google

Research personalny cz. 3 – wyszukiwarki personalne

You may also like