Rejestry handlowe w państwach członkowskich – Dania

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

W Danii informacje o firmach i przedsiębiorcach pozyskacie z Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen), który został utworzony nie tak dawno temu, bo 1 stycznia 2012 r. Wcześniej jego zadania wykonywały: Urząd ds. Handlu i Spółek (Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen), Urząd ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa (Erhvervs- og Byggestyrelsen) oraz Urząd ds. IT i Telekomunikacji (IT- og Telestyrelsen). Dziś Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Wzrostu (Erhvervs- og Vækstministeriet).

CVR.dk jest scentralizowanym punktem obsługi, w którym można uzyskać informacje i dane na temat wszystkich podmiotów gospodarczych w Danii. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat samego podmiotu i jego jednostek organizacyjnych – czyli podmiotów o różnych formach prawnych. W przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać nawet więcej informacji tj.: bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Dania – jak wszyscy wiemy – jest członkiem europejskiego rejestru przedsiębiorstw (European Business Register (EBR)) stąd osoby niemówiące po duńsku mogą skorzystać z usług oferowanych przez europejski rejestr przedsiębiorstw, aby uzyskać informacje na temat duńskich podmiotów gospodarczych w swoim własnym języku. Nota bene – europejski rejestr przedsiębiorstw zawiera informacje na temat niemal wszystkich państw w Europie.

 

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

Dostęp do informacji jest bezpłatny w podstawowym zakresie, jeśli chcielibyśmy pozyskać bardziej zaawansowane dane, typu: bilans – wówczas musimy liczyć się z opłatą. Ale ten zakres bezpłatny jest dość obszerny i w zasadzie standardowy, ponieważ podobnie jak w rejestrach gospodarczych innych krajów dzięki niemu pozyskujemy dostęp do danych typu: adres podmiotu gospodarczego oraz prywatnego wspólnika (jeżeli adres nie jest tożsamy z adresem podmiotu gospodarczego), miejsce prowadzenia działalności, rodzaj i sektor działalności, liczba pracowników, sprawozdanie z działalności (informacje na temat pozycji na rynku akcji, informacje o pełnomocnikach, formę prawną, okres obrachunkowy itp.), pełne sprawozdanie z informacjami tj. kapitał zakładowy, data założenia spółki, dane historyczne, informacje na temat wszystkich osób związanych ze spółką.

Serwis dostarcza dane ustrukturyzowane według określonych kryteriów – można je wygenerować na różne sposoby, niezależnie od tego, czy dotyczą jednej spółki czy też powiązań danej osoby z różnymi spółkami. Mamy możliwość sporządzenia wyciągu lub wykazu na podstawie własnych kryteriów. Można też zamówić wykaz podmiotów gospodarczych w danym regionie gospodarczym bądź w pewnej branży. Wyciągi na temat wielu podmiotów sporządza Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej.

 

Linki

Urząd ds. Działalności Gospodarczej

Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Europejski rejestr przedsiębiorstw

You may also like