Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje zasoby w Internecie

by Autor Gościnny
0 komentarz

Blisko 8 tysięcy nagrań video, plików dźwiękowych i fotografii w wysokiej rozdzielczości znajdujących się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IEiAK UAM), upubliczniono na otwartej licencji w Internecie w ramach Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty.

Patronem cyfrowego zasobu jest prof. Burszta – wieloletni kierownik Katedry Etnografii na UAM, który w 1972 roku podjął decyzję o założeniu archiwum etnograficznego. Był to efekt nagromadzenia się licznych materiałów, będących rezultatem działalności naukowej placówki i prowadzonych od lat 50. XX badań terenowych. Cyfryzacja zasobów miała częściowo charakter ratunkowy – w ramach przedsięwzięcia niektóre z zasobów poddano konserwacji i przeniesiono na nośniki cyfrowe.

Jak dotąd zasoby Instytutu nie były udostępniane dla wszystkich zainteresowanych. Teraz można zapoznać się z nowoczesną cyfrową platformą o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym, udostępniającą archiwalną i bieżącą dokumentację z badań etnograficznych w oparciu o licencję Creative Commons (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska).

Jak zapowiadają inicjatorki projektu dr Anna Weronika Brzezińska i dr Agata Maria Stanisz, w połowie 2015 roku na stronie Archiwum upublicznionych zostanie 25 filmów etnograficznych przygotowanych przez dr Aleksandrę Wojciechowską i Janusza Piwowarskiego oraz spis archiwalnych inwentarzy. Planowane jest też opublikowanie w bazie pierwszych rozdziałów książki „Kultura ludowej Wielkopolski” napisanej pod redakcją prof. Józefa Burszty. Integralną częścią Cyfrowego Archiwum jest prezentacja sylwetki naukowej tego wybitnego naukowca oraz przypomnienie jego bogatego i zróżnicowanego dorobku. Planowane jest również rozwijane bazy pod względem technologicznym.

Przedsięwzięcie „Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie” zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Kolberg 2014 – Promesa. Aby łatwiej dotrzeć do szerszego grona odbiorców pod koniec 2014 roku etnolożki podjęły współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w ramach projektu GLAM-Wiki.

Źródło: PAP – Nauka w Poslce

You may also like