Państwowe Muzeum Archeologiczne udostępnia zasoby w Internecie

by Autor Gościnny
0 komentarz

Wybrane zabytki z olbrzymiej kolekcji muzeum oraz kopie cyfrowe 30 tys. dokumentów naukowych i z zakresu opieki konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi upubliczniło na swojej stronie internetowej Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA).

Zasoby będą sukcesywnie powiększane – poinformowali muzealnicy.Jak informują inicjatorzy projektu, udostępnione informacje o dziedzictwie archeologicznym mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez każdego, a zwłaszcza przez archeologów, studentów i miłośników archeologii i historii Polski. Natomiast unikatowe zasoby archiwalnej dokumentacji naukowej Muzeum uzupełnią badania prowadzone przez regionalistów mazowieckich i varsavianistów.

W ramach projektu zdigitalizowano spuściznę trzech wielkich archeologów: Stefana Krukowskiego (1890-1983), Michała Drewko (1887-1964) i Romana Jakimowicza (1889-1951). Wśród opublikowanych w sieci materiałów są powstałe w okresie 1911-1982 rękopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy zabytków archeologicznych, sprawozdania, rysunki, klisze i odbitki fotograficzne, wycinki prasowe, korespondencja, opinie o pracach wykopaliskowych i znaleziskach.

„Udostępnianie cyfrowych wizerunków dokumentów odbywa się w systemie AtoM, uwzględniającym standardy zalecane przez ICA – Międzynarodową Radę Archiwów dla opracowania archiwaliów, co jest zasadniczą innowacją w polskim muzealnictwie” – przekonują muzealnicy.

Dodatkowo rozbudowano stronę domową muzeum o funkcję prezentacji zabytków archeologicznych. Zasoby można znaleźć pod nazwą „Cyfrowe Zbiory PMA”. Na razie udostępniono prezentacje ukazujące wybór wczesnośredniowiecznych monet odkrytych na terenie Mazowsza oraz wyselekcjonowane zabytki prezentowane w czasie wystawy czasowej „Skarby wieków średnich”. Docelowo muzealnicy planują udostępnić wszystkie kolekcje według działów muzeum, w porządku chronologicznym. Bazy będą sukcesywnie uzupełnianie i upubliczniane.

Muzealnicy rozpoczęli też publikację terytorialnego katalogu stanowisk archeologicznych, z których zbiory przechowywane są w PMA. Na katalog składa się ponad 10 500 pozycji. Prezentowane informacje o stanowiskach mają pozwolić na wykonanie podstawowej kwerendy wg danych administracyjnych, w tym nazwy miejscowości, a także informacji identyfikujących stanowisko poprzez jego rodzaj oraz określenie chronologii i kultury archeologicznej. Pierwszy z udostępnionych katalogów stanowisk archeologicznych dotyczy terenu Warszawy i jej okolic.

Środki przeznaczono również na rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej muzeum. Zakupiono m.in. serwery pracujące w sieci Fibre Channel, która wraz automatyczną biblioteką taśmową tworzy przestrzeń dyskową o pojemności ok. 100 Tb. Muzeum wzbogaciło się o dodatkowy sprzęt fotograficzny i oprogramowanie – pierwsze efekty prac muzealników widoczne są w upublicznionych bazach danych i prezentacjach.

Zasoby udostępniono w ramach programu „Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Z udostępnionymi materiałami można zapoznać się na stronie: http://www.pma.pl/

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

You may also like