Repozytorium Otwartych Danych powstało w ICM UW

by Autor Gościnny
0 komentarz

Bezpłatne, przeznaczone dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki, nowe Repozytorium Otwartych Danych – RepOD – uruchomiło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Umożliwia dzielenie się danymi, dla których nie ma obecnie repozytoriów dziedzinowych czy tematycznych.

Serwis RepOD – dostępny pod adresem: https://repod.pon.edu.pl/ – powstał w ramach Platformy Otwartej Nauki. „Jest przeznaczony dla tzw. małych danych, powstających w pracach badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe. W szczególności, RepOD umożliwia dzielenie się takimi danymi, dla których nie ma obecnie wyspecjalizowanych repozytoriów dziedzinowych czy tematycznych” – informują twórcy repozytorium.

W RepOD można udostępniać dane publikowane i niepublikowane, surowe albo przetworzone – te decyzje należą do samych twórców. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (ang. digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych.

Jak zapewniają twórcy RepOD, serwis zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację. Umieszczenie danych w repozytorium ułatwia ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez samych twórców, jak i przez innych zainteresowanych. Dostępność danych dla badaczy z innych dziedzin nauki i osób spoza środowiska akademickiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie. Dzięki otwartym danym łatwiej też sprawdzić, że opublikowane prace opierają się na powtarzalnych wynikach, łatwiej walczyć z oszustwami i nierzetelnością naukową.

„Otwarte udostępnianie danych jest coraz powszechniejsze w świecie naukowym. Udostępnienia danych wykorzystanych w opublikowanych artykułach wymaga bardzo wiele czasopism naukowych, w wielu krajach instytucje finansujące naukę wymagają otwartego udostępniania danych uzyskanych w trakcie finansowanych badań. Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze pochodzące ze wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 były udostępniane w repozytoriach danych, a wybrane obszary programu objęła Pilotażem Otwartych Danych, w ramach którego udostępnianie danych stało się obowiązkiem” – czytamy w przesłanym komunikacie.

Platforma Otwartej Nauki to ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie modeli otwartej komunikacji naukowej, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

You may also like